Spectacles

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
Номер: 1076
Дата публикации: 11-02-2017
Начальная цена контракта: 29 185 908 (RUB)
Оригинальная сумма: 3 200 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
   Farvergade 10, 1. sal
   København K
   1463
   Denmark
   E-mail: g17t@okf.kk.dk
   NUTS code: DK
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://permalink.mercell.com/65451283.aspx
   Additional information can be obtained from Mercell Danmark A/S
   Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
   Odense C
   5000
   Denmark
   Contact person: 5000
   E-mail: support.dk@mercell.com
   NUTS code: DK
   Internet address(es):
   Main address: http://permalink.mercell.com/65451283.aspx
   electronically via: http://permalink.mercell.com/65451283.aspx

  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Udbud af skærmbriller.


   2. Main CPV code:
    33734000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Københavns Kommune udbyder levering af skærmbriller til kommunens medarbejdere.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 3 200 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    33734100, 33734200
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK01
   4. Description of the procurement:

    Udbuddet omfatter navnlig:

    Levering af stel til skærmbriller Levering af glas til skærmbriller Udførelse af synsprøver Rådgivning og tilpasning i forbindelse med udlevering og servicering.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 3 200 000.00 DKK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Aftalen er indeholder 2 forlængelsesoptioner, der hver giver Ordregiver ret til en forlængelse på 12 måneder, således at aftalen ved udnyttelse af begge optioner kan løbe op til 4 år.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Tilbudsgivers medarbejdere skal have de fornødne autorisationer som optiker/optometrist.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af:

    — Kopi af forsikringspolice eller erklæring fra det relevante forsikringsselskab.

    — Erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning i indtil de 3 seneste disponible regnskabsår.

    — Erklæring fra tilbudsgivers pengeinstitut om tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

    Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav:

    Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller dennes omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 1 500 000 DKK (ekskl. moms)

    Tilbudsgivers skal have en erhvervs- og produktansvarsforsikring omfattende de Ydelser, der fremgår af Aftalen og som dækker minimum 8 000 000 DKK per forsikringsår og har en selvrisiko på under 80 000 DKK per skade.

    Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.


   3. Technical and professional ability:
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-15
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-03-15
   Local time: 12:00
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Tilbudsgiver og tilbudsgivers underleverandør(er), som tilbudsgiver baserer sin kapacitet, må ikke være omfattet en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i Udbudslovens § 135, § 136 og § 137 stk. 1, nr. 1, 2, 3, 6 og 7 (se herom i udbudsbetingelserne).

  Hvis tilbudsgiver baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiver faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

  Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører, såsom et konsortium, eller hvis tilbudsgiver baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, så skal der vedlægges et særskilt ESPD for hver økonomisk aktør.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 35291000
   E-mail: klfu@erst.dk
   Fax: +45 33307799
   Internet address: http://www.klfu.dk
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, forudsat at underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

   Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 7, stk. 2, nr. 1.

   Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren, om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk.1, jf. § 6, stk. 4.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, forudsat at underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

   Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 7, stk. 2, nr. 1.

   Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren, om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk.1, jf. § 6, stk. 4.


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Fax: +45 41715100
   Internet address: http://www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-09

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Medical kits Источник: TED

Works for complete or part construction and civil engineering work Источник: TED

Invest of 1999 SE Источник: TED

Masonry and bricklaying work Источник: TED

Construction work for power plant Источник: TED