Road bridge construction work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Aarhus Havn
Номер: 126302
Дата публикации: 16-02-2017
Начальная цена контракта: 319 220 872 (RUB)
Оригинальная сумма: 35 000 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Aarhus Havn
   Vandvejen 7
   Aarhus
   8000
   Denmark
   Telephone: +45 20605242
   E-mail: avp@portofaarhus.dk
   NUTS code: DK042
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.aarhushavn.dk/omniterminal
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Port-related activities
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Omniterminal OG KAJ 204-206 Ledninger og belægninger.


   2. Main CPV code:
    45221111
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    1.1 Indledning:

    Aarhus Havn har igangsat etablering af Omniterminalen til oplag af bulklaster.

    Omniterminal projektet etape 1 omhandler overordnet:

    — Jordopfyldning i baglandet, samt forkomprimering heraf med sand

    — Uddybning foran kajtracé og fjernelse af ydre del af Vestre Bølgebryder

    — Etablering af 430 m Kajindfatning inkl. kranfundamenter til skinnekørende kraner

    — Sandopfyldning af kajområdet

    — Belægninger og adgangsveje i terminalområde inkl. ledninger

    — Belysningsanlæg samt tekniske installationer

    — Kraner (ikke afklaret)

    — Bygninger/pakhuse (ikke afklaret).

    Denne entreprise omfatter belægninger og adgangsveje inkl. ledninger, belysningsanlæg (delvis) samt kabelføring til tekniske installationer.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 35 000 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45231110
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK042
   4. Description of the procurement:

    Entreprisen omfatter i det væsentlige:

    ca. 70 000 m² belægning (primært betonbelægningssten på hhv. cementstabiliseret grus/granitskærver) med tilhørende jord/ledningsarbejder.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 35 000 000.00 DKK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 17
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 5
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Forventet mindste antal: 5

    Største antal: 7

    Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

    Såfremt flere end 5-7 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer samt største egenkapital, jf. oplysningerne i punkt III.


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Gravearbejder for Aarhus Vand.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) skal udfyldes.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

    Ansøgere skal udfylde følgende i ESPD:

    del II

    del III for så vidt angår de obligatoriske udelukkelsesgrunde i §§ 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i§ 137, stk. 1 nr. 2. Dvs. afsnit A, B og C for så vidt angår konkurs/insolvens.

    del IV, afsnit B, nr. 4

    del IV, afsnit C, nr. 1a

    del IV, afsnit C, nr. 6b.

    Baserer ansøger sig på andre juridiske enheder, i opfyldelse af et eller flere økonomiske minimumskrav vedrørende egnethed, skal der 1) vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for ansøger i forbindelse med opgaven og 2) ansøger skal vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed. Såfremt ad 1) og ad 2) ikke er efterlevet, har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds økonomiske kapacitet.

    Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk sammen med ansøger for opfyldelse af kontrakten.

    Såfremt ansøgning afgives af et konsortium skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse og der skal udpeges 1 konsortiedeltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Alle konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.

    1) I ESPD del IV, afsnit B, nr. 4 anføres oplysning om egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Ansøgers egenkapital skal have været på mindst 20 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Baserer ansøger sig på andre juridiske enheder, f.eks. underrådgivere, i opfyldelse af et eller flere tekniske minimumskrav vedrørende egnethed, skal der 1) vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for ansøger i forbindelse med opgaven og 2) ansøger skal vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed. Såfremt ad 1) og ad 2) ikke er efterlevet,har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds tekniske kapacitet.

    Bemærk, det er et krav, at den eller de andre juridiske enheder, som ansøger baserer sig på, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet, rent faktisk vil skulle udføre den del af opgaven, som ansøgere baserer sig på,såfremt kontrakten tildeles ansøger.

    Såfremt ansøgning afgives af et konsortium skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse og der skal udpeges én konsortiedeltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Alle konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.

    1) I ESPD del IV, afsnit C, nr. 1a anføres de betydeligste belægningsopgaver, som den udbudte, som ansøger har udført indenfor de seneste 5 år. Dog maks. 8.

    Hver reference skal beskrives og der skal angives bygherre, tidspunkt og entreprisesum.

    2) I ESPD del IV, afsnit C nr. 6b anføres uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for ansvarlige personer i ansøgers projektorganisation, som vil være tilknyttet den udbudte entreprise, såfremt ansøger tildeles opgaven.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Ansøger skal have udført 1 eller flere opgaver, som den udbudte indenfor de seneste 5 år.

    De ansvarlige personer i ansøgers projektorganisation, som vil være tilknyttet den udbudte entreprise, såfremt ansøger tildeles opgaven, skal have minimum 3 års erfaring med styring af opgaver som den udbudte.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Stk. 1 Entreprenøren stiller sikkerhed i henhold til AB 92.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Restricted procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-09
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2017-03-14
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Såfremt der måtte være spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal disse stilles skriftligt via mail til avp@portofaarbhus.dk senest den 6.4.2016.

  Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138, udelukkes ansøgere der er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens §§ 135 og 136 og § 137, stk. 1 nr. 2. Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Del III i ESPD skal udfyldes forså vidt angår de obligatoriske udelukkelsesgrunde i §§ 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1 nr. 2.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
   København Ø
   2100
   Denmark
   Contact person: 2100
   Telephone: +45 35291000
   E-mail: klfu@erst.dk
   Internet address: http://www.klfu.dk
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   E-mail: kst@fst.dk
   Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-14

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Social work and related services Источник: TED

IT services: consulting, software development, Internet and support Источник: TED

Laboratory services Источник: TED

Lining services Источник: TED

Interpretation services Источник: TED