Interpretation services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Varde Kommune
Номер: 126581
Дата публикации: 16-02-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Varde Kommune
   Bytoften 2
   Varde
   6800
   Denmark
   Telephone: +45 79947267
   E-mail: syfr@varde.dk
   NUTS code: DK
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://permalink.mercell.com/65173970.aspx
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: http://permalink.mercell.com/65173970.aspx

  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Udbud på Tolkeydelser.


   2. Main CPV code:
    79540000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Aftalen omfatter løbende køb af tolkeydelser til Varde Kommune. Ved tolkeydelse forstås sprogtolkning i forbindelse med fremmøde og video-/teletolkning. Skriftlig tolkeopgaver er ikke en del af dette udbud, da mængden af disse opgaver er begrænset

    Tryk her http://permalink.mercell.com/65173970.aspx


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    NUTS code: DK03
    Main site or place of performance:

    Varde Kommune.


   4. Description of the procurement:

    Udbuddet der vedrører levering af Tolkeydelser til Varde Kommune gennemføres som et begrænset udbud med forhandling jf. § 61 (lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene jf. prækvalifikationsmaterialet og opfylder de angivne mindstekrav, kan anmode om at blive prækvalificeret.

    Varde Kommune ønsker at anvende udbud med forhandling, for at få planlagt og gennemført tolkninger på den mest effektive måde og til den bedste kvalitet. — jævnfør § 61, stk. 1a i Udbudsloven.

    Det samlede forbrug af ydelsen omfattet af udbuddet udgør pr. 2016 cirka 2 500 000 DKK ekskl. moms pr. år. (anslået). Der er alene tale om et skøn, som ikke er bindende for udbyder.

    Behovet for tolkning har været stigende de seneste par år i takt med, at der er kommet flere flygtninge. Det er svært at forudsige det fremtidige behov, da både mængden ændrer sig og ikke mindst kan behovet for sprog ændre sig.

    Varde Kommune forpligter sig ikke til at bestille for et bestemt beløb eller bestemte sprog, idet opgavens omfang vil være afhængigt af det til enhver tid eksisterende antal borgere, som benytter ydelsen.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-09-01
    End: 2019-09-30
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Op til 24 måneder.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged minimum number: 3
    Maximum number: 5
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af Tekniske Kapacitet. Det vil både blive vurderet på de adspurgte referencer, leveringssikkerhed og firmaernes tolkeressourcer — herunder også deres planlagte brug af underleverandør.


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Competitive procedure with negotiation
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
   The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-16
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2017-03-24
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 35291000
   E-mail: klfu@erst.dk
   Fax: +45 33307799
   Internet address: http://www.klfu.dk
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

   Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

   1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

   2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

   Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

   1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

   2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Fax: +45 41715100
   Internet address: http://www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-14

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

River regulation and flood control works Источник: TED

Spectacles Источник: TED

Labelling machines Источник: TED

Works for complete or part construction and civil engineering work Источник: TED

Works for complete or part construction and civil engineering work Источник: TED