River regulation and flood control works

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Holbæk Kommune
Номер: 126584
Дата публикации: 16-02-2017
Начальная цена контракта: 98 502 440 (RUB)
Оригинальная сумма: 10 800 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Holbæk Kommune
   Kanalstræde 2
   Holbæk
   4300
   Denmark
   Telephone: +45 72361165
   E-mail: anegh@holb.dk
   NUTS code: DK022
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=180582&B=HOLBAEK
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=180582&B=HOLBAEK
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Grødeskæring og vedligeholdelse af vandløb i Holbæk Kommune.


   2. Main CPV code:
    45246000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Udbuddet omfatter regelmæssig grødeskæring af ca. 135 km åbent vandløb og 40 km rørlagt vandløb, indenfor fastlagte tidsterminer. Hovedparten af vandløbene grødeskæres 1-2 gange årligt, mens enkelte skæres 3 gange årligt.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 10 800 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Grødeskæring og vedligeholdelse af vandløb i Holbæk Kommune


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    77200000, 77310000, 77314000, 77341000, 90700000, 90720000, 90722000, 98390000
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK022
    Main site or place of performance:

    Holbæk Kommune.


   4. Description of the procurement:

    Delaftale 1: Vedligeholdelse af Svinninge Å, Torslunde Å, Aggersvoldløbet, Aggersvoldløbet nord, Kølle Å, Byløbet, Lundemarksløbet, Gislinge Å, Hørby Sørende, Kisserup Sdr. + Ndr. Løb, Udby Hørbyløbet — tilløb øst og tilløb nord.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 47
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Op til 24 måneders option på uændrede vilkår.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Jævnfør ovenstående.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Grødeskæring og vedligeholdelse af vandløb i Holbæk Kommune (2)


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    77200000, 77310000, 77314000, 77341000, 90700000, 90720000, 90722000, 98390000
   16. Place of performance:
    NUTS code: DK022
    Main site or place of performance:

    Holbæk Kommune.


   17. Description of the procurement:

    Delaftale 2: Vedligeholdelse af Kobbel Å (amt og kommune), Skelgrøften, Lovledsrenden, Sideløb til Kobbel Å, Sideløb til Kobbel Å østlig gren, Møllerenden, Egemoseløbet + tilløb, Kundby Bjergby Enge hovedløb og tilløb, Regstrup Å, Tuse Å (kommune), Rusrenden, Søndersted Grøft, Nr. Jernløse Enge hovedløb og tilløb, Trønninge Enge, Virkelystrenden, Nørup Hovedledning og tilløb.


   18. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 47
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Op til 24 måneders option på uændrede vilkår.


   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Jævnfør ovenstående.


   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
   27. Title:

    Grødeskæring og vedligeholdelse af vandløb i Holbæk Kommune (3)


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    77200000, 77310000, 77314000, 77341000, 90700000, 90720000, 90722000, 98390000
   29. Place of performance:
    NUTS code: DK022
    Main site or place of performance:

    Holbæk Kommune.


   30. Description of the procurement:

    Delaftale 3: Vedligeholdelse af Tuse Å (amt), kalvemose Å, Mårsøgrøften, Maglemoseløbet, Muskebæk, Østrup Skovløb, Undløse Møllerende, Dønnerbækken, Undløse Mose tilløb nord og syd, Fugle Å, Lyngbækken, Tømmeruprenden, Ravnebæk, Regstrup Å Jyderup, Tåstrup Å, Skolegrøften tilløb, Vanløsemose Å, Egholmsgrøften, Kyringegrøfterne tilløb, Øvre Åmose Å.


   31. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 47
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Op til 24 måneders option på uændrede vilkår.


   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Jævnfør ovenstående.


   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:
   40. Title:

    Grødeskæring og vedligeholdelse af vandløb i Holbæk Kommune (4)


    Lot No: 4
   41. Additional CPV code(s):
    77200000, 77310000, 77314000, 77341000, 90700000, 90720000, 90722000, 98390000
   42. Place of performance:
    NUTS code: DK022
    Main site or place of performance:

    Holbæk Kommune.


   43. Description of the procurement:

    Delaftale 4: Vedligeholdelse af Tysinge Å (kommune og amt), Brændemølle Å, Sønderstrup Å, Rendebækken, Stestrup Grøften, Have Borupgrøften, Møllerenden, Bårupgrøften, Vallenderød Bæk, Truelsbæk.


   44. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   45. Estimated value:

   46. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 47
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Op til 24 måneders option på uændrede vilkår.


   47. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   48. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   49. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Jævnfør ovenstående.


   50. Information about electronic catalogues:

   51. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   52. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136.

    Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

    — Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

    — Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

    — Tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

    — Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

    — Tilbudsgiver skal angive den samlede årsomsætning, den specifikke årsomsætning for forretningsområdet samt egenkapital for de sidste 3 år. Samtlige af disse tal skal være positive. Virksomheder som er nyetableret eller som har påbegyndt forretning indenfor området de sidste 3 år, fremsender de oplysninger der er til rådighed.

    Tilbudsgiver skal afgive oplysninger herom i ESPD.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

    — Referenceliste over minimum 2 af de betydeligste, sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år, eller så længe tilbudsgivers virksomhed har eksisteret, hvis det er mindre end 3 år. Referencerne skal indeholde en beskrivelse af opgaverne, samt de anvendte metoder til vandløbsvedligeholdelse. Endvidere skal de indeholde kundens navn, opgavens type og omfang, udførelsesår samt navn og telefonnummer på kundens kontaktperson.

    — Beskrivelse af virksomhedsprofil med angivelse af den juridiske person, udbyder i givet fald indgår aftale med. I virksomhedsprofilen beskrives organisationen og ejerforhold samt antal ansatte.

    Tilbudsgiver skal afgive oplysninger herom i ESPD.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 014-021534
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-17
   Local time: 23:59
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-03-17
   Local time: 23:59
   Place:

   Holbæk Kommune.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   E-mail: klfu@erst.dk
   Internet address: http://www.klfu.dk
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

   Klager over udbuddet eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakten, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

   Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes her: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

   VI.4.4).


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

   Klager over udbuddet eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakten, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

   Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes her: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

   VI.4.4). 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-14

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Spectacles Источник: TED

Labelling machines Источник: TED

Works for complete or part construction and civil engineering work Источник: TED

Works for complete or part construction and civil engineering work Источник: TED

Works for complete or part construction and civil engineering work Источник: TED