Udbud af lokalt forankret beskæftigelsesindsats

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: DK
Номер: 60137
Дата публикации: 13-02-2017
Источник: udbud og samarbejder Københavns Kommunes

Описание

Offentliggjort: 13.02.2017 Ansøgningsfrist: 06.03.2017 På denne side finder du udbud af lokalt forankret beskæftigelsesindsats for Københavns Kommune.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommuen ønsker tilbud for to lokalområder

Har du spørgsmål til udbuddet, skal det foregå skriftlig og sendes til: udbud@bif.kk.dk

Alle spørgsmål og svar vil blive publiceret her på siden.

Rettelsesblade om eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil også blive offentliggjort på denne side.

Afgivelse af tilbud

Tilbud skal sendes til: udbud@bif.kk.dk

Tilbudsfrist

Fristen for afgivelse af tilbud er: 6. marts 2017 og kl. 10:00

 

Dokumenter pdfudbudsbekendtgoerelse_2.pdf pdfudbudsbetingelser_-_lokalt_forankret_beskaeftigelsesindsats.pdf pdfbilag_a1_-_kravspec_udbudsomraade_1_-_kgs_enghave_sydhavnen_vesterbro.pdf pdfbilag_a2_-_kravspec_udbudsomraade_2_-_noerrebro_nordvest.pdf pdfbilag_b1_-_betalingsbilag_udbudsomraade_1_-_kgs _enghave_sydhavnen_og_vesterbro.pdf pdfbilag_b2_-_betalingsbilag_udbudsomraade_2_-_noerrebro_og_nordvest.pdf docxbilag_c1_-_loesningsbeskrivelse_udbudsomraade_1.docx pdfpdf_bilag_c1_-_loesningsbeskrivelse_udbudsomraade_1.pdf docxbilag_c2_-_loesningsbeskrivelse_udbudsomraade_2.docx pdfpdf_bilag_c2_-_loesningsbeskrivelse_udbudsomraade_2.pdf pdfbilag_d_-_samarbejde_og_dokumentation.pdf pdfbilag_e_-_saerlige_vilkaar.pdf pdfbilag_f_-_leverandoerens_samfundsansvar.pdf pdfbilag_g_-_arbejdsklausul.pdf pdfbilag_h_-_databehandleraftale_leverandoer.pdf docxbilag_i_-tavshedspligtserklaering.docx pdfpdf_bilag_i_-tavshedspligtserklaering.pdf docxbilag_j_-_autorisationsansvarlig_ift_it-systemer_mv.docx pdfpdf_bilag_j_-_autorisationsansvarlig_ift_it-systemer_mv.pdf pdfbilag_k_-_it-workflow-diagram_udbudsportalen.pdf docxbilag_l_-_oplysningsskema_om_underleverandoerer.docx pdfpdf_bilag_l_-_oplysningsskema_om_underleverandoerer.pdf docxbilag_m_-_erklaering_om_erhvervsansvarsforsikring.docx pdfpdf_bilag_m_-_erklaering_om_erhvervsansvarsforsikring.pdf pdfpdf_bilag_n_-_erklaering_om_virksomhedens_noegletal.pdf docxbilag_o_-_erklaering_om_henvisning_til_andre_virksomheders_ressourcer.docx pdfpdf_bilag_o_-_erklaering_om_henvisning_til_andre_virksomheders_ressourcer.pdf docxbilag_p_-_erklaering_om_faelles_befuldmaegtiget.docx pdfpdf_bilag_p_-_erklaering_om_faelles_befuldmaegtiget.pdf pdfbilag_q_-_kontraktudkast.pdf Kontakt For mere information vedrørende denne side. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 171592 København VDanmark Skriv sikkert til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (Digital Post) Skriv besked +45 33 66 33 66 Kontakt

Københavns Kommune
Borgerservice
Tlf. 33 66 33 66
CVR-nummer: 64942212
Flere kontaktmuligheder