Command, control, communication systems

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (DALO)
Номер: 62876
Дата публикации: 14-02-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

14/02/2017    S31    - - Services - Voluntary ex ante transparency notice - Negotiated procedure without a call for competition 

Denmark-Ballerup: Command, control, communication systems

2017/S 031-056958

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (DALO)
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Denmark
Contact person: Nikolaj Plovgaard
E-mail: fmi-ja-s214@mil.dk
NUTS code: DK0

Internet address(es):

Main address: http://forsvaret.dk/fmt

I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Drift og vedligeholdelse af SitaWare.

II.1.2)Main CPV code
35711000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende vedligeholdelses og supportydelser af forsvarets SitaWare-produktsuite.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 200 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK0
II.2.4)Description of the procurement:

Anskaffelsen foretages i henhold til beskrivelsen i afsnit II.1.4).

II.2.5)Award criteria
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Datoen i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele konktrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Konktrakten vil ikke blive indgået/underskrevet før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without publication of a contract notice
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

FMI ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende vedligeholdelse- og supportydelser af forsvarets SitaWare-produktsuite. Denne anskaffelse ønskes indgået med den oprindelige leverandør af SitaWare-produktsuiten, Systematic A/S. Systematic er producenten af SitaWare-produktsuiten, og besidder alle enerettigheder hertil. SitaWare er et kompleks Command & Control system, som anvendes i INTOPS. Udover enerettighederne er Systematic A/S af tekniske grunde den eneste, som kan levere vedligeholdelsen og supporten til SitaWare-produktsuiten. Såfremt den fornødne funktionalitet og interoperabilitet ikke sikres, kan dette have dødelig udgang for personel. Hertil kan det nævnes, at FMI vurderer, at et systemskifte ikke er muligt som følge af uoverstigelige omkostninger. På baggrund af ovennævnte vurderer FMI, at anskaffelsen af vedligeholdelses- og supportydelser kan ske med hjemmel i forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e.

IV.1.3)Information about framework agreement
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
30/08/2016
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Systematic A/S
Søren Frichs Vej 39
Aarhus
8000
Denmark
NUTS code: DK0
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 200 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address:www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Den ordregivende myndighed ønsker at indgå en kontrakt med den i afsnit V.2.3) nævnte leverandør. Kontrakten vil først blive indgået efter udgangen af 10 dage efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse i EU-Tidende, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, nr. 2. For klagefrister i øvrigt kan der henvises til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for en ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41711500
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address:www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/02/2017

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Interpretation services Источник: TED

Sludge removal services Источник: TED

Transport equipment and auxiliary products to transportation Источник: TED

Social work services Источник: TED

Refuse collection services Источник: TED