Interpretation services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Vejle Kommune
Номер: 62911
Дата публикации: 14-02-2017
Начальная цена контракта: 27 361 789 (RUB)
Оригинальная сумма: 3 000 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Vejle Kommune
   Skolegade 1
   Vejle
   7100
   Denmark
   Contact point(s): 7100
   For the attention of: Line Bøggild Mikkelsen
   Telephone: +45 76811729
   E-mail: libmi@vejle.dk
   Internet address(es):
   General address: http://www.vejle.dk/Erhverv/Leverandoer-til-Vejle-Kommune/Udbud-paa-varer-og-tjenesteydelser.aspx
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Regional or local authority
  3. Main activity
   General public services
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Levering af sprogtolkning til Vejle Kommune.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Vejle Kommune.

    NUTS code: DK032
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with a single operatorDuration of the framework agreement
    Duration in years: 4
    Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement
    Estimated value excluding VAT
    3 000 000.00 DKK
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Udbuddet vedrører levering af Sprogtolkning til Vejle Kommune.

    Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler;

    Delaftale 1, Fremmødetolkning

    Delaftale 2, Videotolkning.

    Der kan afgives tilbud på 1 eller begge delaftaler.

    Der indgås aftale med en leverandør på hver delaftale.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    79540000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
    Estimated value excluding VAT
    3 000 000.00 DKK
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 48 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Levering af fremmødetolkning

  1. Short description
  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  79540000
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: 1 000 000.00 DKK
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 2 Lot title: Levering af videotolkning

  1. Short description
  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  79540000
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: 2 000 000.00 DKK
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required
   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Der vil ske udelukkelse af tilbudsgiveren, såfremt tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for forhold, som fremgår af Udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136, herunder at der kan påvises en interessekonflikt, en konkurrencefordrejning som følge af forudgående inddragelse, eller at der er afgivet groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller at tilbudsgiveren ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene.

    Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135, stk. 4 og 5 og § 137.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

    — Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Mindstekrav til tilbudsgivers omsætning i seneste afsluttede regnskabsår er 700 000 DKK.

    — Øvrige økonomiske og finansielle krav i form af tilbudsgivers egenkapital. Mindstekrav til tilbudsgivers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår er en positiv egenkapital.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

    — Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Mindstekrav til tilbudsgivers omsætning i seneste afsluttede regnskabsår er 700 000 DKK.

    — Øvrige økonomiske og finansielle krav i form af tilbudsgivers egenkapital. Mindstekrav til tilbudsgivers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår er en positiv egenkapital.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

    — Oplysninger om antal ansatte tolke.

    — Oplysninger over hvor mange tolke, der er ansat inden for hvert sprogområde.

    — En organisationsplan.

    — Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige offentlige leveringer der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

    — Vejle Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de angivne referencer og erklære tilbudsgiver uegnet såfremt de ikke kan fremvise referencer der tilkendegiver erfaring med tilfredsstillende resultat.

    — Arbejdsmiljøerklæring. Udfyld bilag 4.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

    — Oplysninger om antal ansatte tolke.

    — Oplysninger over hvor mange tolke, der er ansat inden for hvert sprogområde.

    — En organisationsplan.

    — Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige offentlige leveringer der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

    — Vejle Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de angivne referencer og erklære tilbudsgiver uegnet såfremt de ikke kan fremvise referencer der tilkendegiver erfaring med tilfredsstillende resultat.

    — Arbejdsmiljøerklæring. Udfyld bilag 4.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Pris. Weighting: 50
    2. Kvalitet. Weighting: 50
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: yes
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    10.03.2017 12:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Place:

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information
  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Klagenævnet for Udbud
    Langelinie Allé 17
    København Ø
    2100
    Denmark
    Contact point(s): 2100
    Internet address: http://www.klfu.dk
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
    Carl Jacobsens Vej 35
    Valby
    2500
    Denmark
    Contact point(s): 2500
    Internet address: http://www.kfst.dk
  5. Date of dispatch of this notice
   10.02.2017

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Sludge removal services Источник: TED

Transport equipment and auxiliary products to transportation Источник: TED

Social work services Источник: TED

Refuse collection services Источник: TED

Architectural, construction, engineering and inspection services Источник: TED