Sludge removal services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: AffaldGenbrug, Vejle Kommune
Номер: 62922
Дата публикации: 14-02-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Transport

Описание

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   AffaldGenbrug, Vejle Kommune
   Vestre Engvej 70
   Vejle
   7100
   Denmark
   Contact point(s): 7100
   For the attention of: Lars Bracht Andersen
   Telephone: +45 76812823
   E-mail: lbran@vejle.dk
   Fax: +45 76812801
   Internet address(es):
   General address: http://www.vejle.dk
   Electronic access to information: http://www.affaldgenbrug.vejle.dk/Erhverv/Udbud-vedroerende-AffaldGenbrug.aspx
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Regional or local authority
  3. Main activity
   Environment
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Tømning og kontrol med olie- og benzinudskillere samt sandfang i Vejle Kommune.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    NUTS code: DK032
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    AffaldGenbrug, Vejle Kommune udbyder hermed opgaven i forbindelse med tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere samt sandfang i Vejle Kommune.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    90513600, 90513900
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Det estimerede omfang af opgaven fremgår af tilbudslisten i udbudsmaterialet.

   2. Information about options:
    Options: yes

    Vejle Kommune kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i så fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse om forlængelse skal gives til kontrakthaver senest 3 måneder før aftalens udløb. I modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: yes
    Number of possible renewals: 2
    In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
    in months: 12 (from the award of the contract)
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   Starting: 01.05.2017. Completion: 30.04.2019
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Tilbuddet skal være indeholdt en sikkerhedsstillelse i form af en anfordringsgaranti udstedt af kontrakthavers bank. Anfordringsgarantien skal svare til 2 måneders transport og behandling. Sikkerhedsstillelsen beregnes således som 1/6 af års-summen, som er den totale angivne pris, som anført på tilbudslisten. Sikkerhedsstillelsen (eller forhåndstilsagn) skal ikke vedlægges tilbuddet, men skal foreligge, inden kontrakten kan underskrives.

    Ved misligholdelse af kontrakten fra kontrakthavers side, som medfører ophør af kontrakten, forfalder en bod til betaling svarende til sikkerhedsstillelsen.

    Anfordringsgarantien udløber 2 mdr. efter kontraktens ophør, dog tidligst efter en fuld og endelig afregning.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Entreprenøren afregner direkte med indehaverne af de enkelte olie- og benzinudskillere på baggrund af de aftalte priser.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    For virksomheder hjemmehørende i Danmark skal vindende tilbudsgiver aflevere Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis vindende tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal der afleveres tilsvarende dokumentation fra virksomhedens hjemland.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Tilbudsgivere skal redegøre for uforfalden gæld til det offentlige i ESPD"et. Der vil efter tildelingen blive indhentet dokumentation fra vindende tilbudsgiver.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Oplysning om erfaring fra lignende opgaver i form af en referenceliste.

    Beskrivelse af miljø- og arbejdsmiljømæssige samt sikkerhedsmæssige forhold.

    Beskrivelse af kvalitetssikringssystem.

    Angivelse af, hvilke godkendte modtageanlæg, der benyttes.

    Angivelse af evt. underleverandører.

    Dokumentation for vognmandstilladelse

    ADR-beviser

    Oplysning om tilknyttet sikkerhedsrådgiver.

    ADR-godkendelsesattester.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Mindst 1 reference vedr. lignende opgaver.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    88.12.00-G01-1-17

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 29.03.2017
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    29.03.2017 12:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 29.03.2017 12:00
    Place:

    Vestre Engvej 70, 7100 Vejle.

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Alle henvendelser vedr. dette udbud skal være skriftlige og rettes til AffaldGenbrug, Vejle Kommune (att.: Lars Bracht Andersen) pr. e-mail (lbran@vejle.dk) med emnet »Spørgsmål — Udbud — OBU«. Alle spørgsmål, der fremsendes senest 14 dage før tilbudsfristens udløb, kan forventes at blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter denne frist, vil blive besvaret, hvis det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.

   Alle spørgsmål samt AffaldGenbrugs besvarelser vil i anonymiseret form blive gjort offentligt tilgængelige på AffaldGenbrugs hjemmeside på adressen www.affaldgenbrug.vejle.dk/ag-udbud

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Klagenævnet for Udbud
    Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
    København Ø
    2100
    Denmark
    Contact point(s): 2100
    Telephone: +45 35291000
    Internet address: www.klfu.dk
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
    Carl Jacobsens Vej 35
    Valby
    2500
    Denmark
    Contact point(s): 2500
    Internet address: www.kfst.dk
  5. Date of dispatch of this notice
   10.02.2017

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Transport equipment and auxiliary products to transportation Источник: TED

Social work services Источник: TED

Refuse collection services Источник: TED

Architectural, construction, engineering and inspection services Источник: TED

Sewage treatment services Источник: TED