Architectural, construction, engineering and inspection services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Danmarks Nationalbank
Номер: 63438
Дата публикации: 14-02-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Danmarks Nationalbank
   Havnegade 5
   København K
   1093
   Denmark
   Telephone: +45 33636363
   E-mail: mow@nationalbanken.dk
   NUTS code: DK011
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Economic and financial affairs
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Totalrådgivning i forbindelse med etablering af møde- og konferencecenter.


   2. Main CPV code:
    71000000, 71600000, 71700000, 71200000, 71300000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Nationalbanken er Danmarks centralbank og har til opgave at opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning.

    Nationalbanken har besluttet at nedlægge egenproduktionen af sedler og mønt med udgangen af 2016. Beslutningen medførte en række overvejelser og projekter vedrørende den fremtidige anvendelse og indretning af de lokaler, som huser Seddeltrykkeriet og Den Kongelige Mønt.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    71600000, 71700000, 71200000, 71300000
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK011
   4. Description of the procurement:

    Nationalbanken ønskede med dette udbud at indgå en Totalrådgiveraftale med en leverandør, der skulle bistå Nationalbanken med etablering af et møde- og konferencecenter i Nationalbankens bygning i Havnegade 5 med plads til op til 500 personer.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 60
    Price - Weighting: 40
   6. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Der er option på tilkøb af byggeledelse.

    Der er option på tilkøb af yderligere timer.


   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Restricted procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2016/S 217-395082
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Title:

  Totalrådgivning i forbindelse med etablering af møde- og konferencecenter


 1. Additional information

  På grund af store og uforudsete og helt nødvendige vedligeholdelsesomkostninger på Nationalbankens bygning er det besluttet at udskyde projektet om etablering af et mødecenter. Det er stadig hensigten på længere sigt at etablere et mødecenter, men det er af omkostningsmæssige og budgetmæssige årsager besluttet at prioritere vedligeholdelse af bygningen.

  Det er endnu ikke besluttet, hvornår projektet igangsættes igen. Som konsekvens heraf, annullerer Nationalbanken hermed udbuddet.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Telephone: +45 72405708
   E-mail: klfu@naevneneshus.dk
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

   Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

   1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

   2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

   4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

   Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk


   Erhvervsstyrelsen
   Langelinie Allé 17
   København Ø
   2100
   Denmark
   Telephone: +45 72200030
 3. Date of dispatch of this notice
  2017-02-10

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Sewage treatment services Источник: TED

Consultative engineering and construction services Источник: TED

Data services Источник: TED

IT services: consulting, software development, Internet and support Источник: TED

Occupational clothing, special workwear and accessories Источник: TED