Sewage treatment services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: FORS A/S
Номер: 63522
Дата публикации: 14-02-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   FORS A/S
   Tåstrup Møllevej 5
   Holbæk
   4300
   Denmark
   Telephone: +45 27153797
   E-mail: sth@envidan.dk
   NUTS code: DK022
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=180314&B=ENVIDAN
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=180314&B=ENVIDAN
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: forsyningsvirksomhed
  5. Main activity:
   Environment
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Prækvalifikation/Levering af polymer til slamafvanding hos FORS A/S.


    Reference number: 1161165
   2. Main CPV code:
    90420000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Levering af polymer til slamafvanding af slam. Leverancen er nærmere beskrevet i udbudsspecifikationen.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    90420000
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK022
   4. Description of the procurement:

    Levering af polymer til slamafvanding af slam. Leverancen er nærmere beskrevet i udbudsspecifikationen.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Kontrakten kan forlænges 1 år ad gangen i 2 omgange.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged minimum number: 3
    Maximum number: 5
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Ved udvælgelse blandt de egnede og kvalificerede ansøgere/virksomheder vil FORS A/S udvælge 5 egnede virksomhed, som har de bedste tekniske kompetencer.


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    A) Ansøgningen skal indeholde oplysninger om leverandørens organisation, herunder underleverandører med angivelse af navn, adresse og ydelse. b) Ansøgningen skal endvidere vedlægges dokumentation for, at leverandøren kan råde over leverancer fra de pågældende underleverandører i forbindelse med aftalens opfyldelse. c) Dokumentation for at leverandøren og leverandører ikke befinder sig i en af udbudsdirektivets, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF. d) Dokumentation for tilladelse til godskørsel af kemikalier for fremmed regning. (lbk nr. 1051 af 12.11.2012 — Gældende bekendtgørelse af lov om godskørsel (Godskørselsloven). Nedennævnte

    oplysninger skal ligeledes vedlægges for væsentlige underleverandører. e) Dokumentation kan for virksomheder hjemmehørende i Danmark vedlægges i form af kopi af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (maksimalt 6 måneder gammel). f) Virksomheder hjemmehørende andet sted end Danmark må tilvejebringe den fornødne dokumentation på anden egnet måde. g) Bevis for relevant erhvervsforsikring inkl. dækning for personskade samt tingsskade og/eller tab.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    H) Oplysning om egenkapital og balance på ansøgningstidspunktet. i). Erklæring i form af en liste (regnskaber ønskes ikke vedlagt) med virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår. Omsætning i de seneste 3 regnskabsår oplyses for lignende leverance.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    J) Redegørelse for virksomhedens basisorganisation og virksomhedens årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet af ledere gennem de sidste 3 år (der skal ikke vedlægges CV"er). k) Virksomhedens erfaringer fra lignende leverancer (referenceliste for de sidste 5 år med angivelse af årstal, kunde, leverancens omfang og art samt omsætning). l) Virksomhedens overordnede kvalitetspolitik og kvalitetsorganisation, herunder brug af uvildig tredjepartskontrol samt kontrolprogrammer.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Restricted procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
   An electronic auction has been used
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-13
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2017-09-01
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 35291095
   E-mail: klfu@erst.dk
   Internet address: www.klfu.dk
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (»Håndhævelsesloven«) indeholder frister for indgivelse af klage for udbud. Det følger heraf, at en virksomheds klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (»Håndhævelsesloven«) indeholder frister for indgivelse af klage for udbud. Det følger heraf, at en virksomheds klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   Internet address: http://www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-10

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Consultative engineering and construction services Источник: TED

Data services Источник: TED

IT services: consulting, software development, Internet and support Источник: TED

Occupational clothing, special workwear and accessories Источник: TED

Pharmaceutical products Источник: TED