Occupational clothing, special workwear and accessories

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: BO-VEST
Номер: 63888
Дата публикации: 14-02-2017
Начальная цена контракта: 16 417 073 (RUB)
Оригинальная сумма: 1 800 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: special workwear and occupational clothing clothing and garments

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   BO-VEST
   Malervangen 1
   Glostrup
   2600
   Denmark
   Telephone: +45 88190047
   E-mail: lsw@bo-vest.dk
   NUTS code: DK012
  2. Joint procurement
  3. Communication
   Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at
   https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hkielxewpc
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hkielxewpc

  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Housing and community amenities
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Levering af Arbejdsbeklædning til BO-VEST.


    Reference number: 2017-02-10
   2. Main CPV code:
    18100000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Udbuddet vedrører levering af arbejdsbeklædning til BO-VEST, Vridsløselille Andelsboligforening, Tranemosegård og Albertslund Boligselskab og efter aftale med BO-VEST.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 1 800 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    18110000, 18140000
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK012
   4. Description of the procurement:

    Udbuddet omfatter levering af arbejdsbeklædning til medarbejdere i BO-VEST.

    — Vridsløselille Andelsboligforening

    — Tranemosegård

    — Albertslund Boligselskab.

    Der indgås en rammeaftale med én leverandør. Rammeaftalen forudsættes indgået for en 2-årig periode gældende fra den 1.5.2017 — 30.4.2019. Aftalen kan forlænges i 2 x 12 måneder.

    Farverne er sort med rødt islæt og sort med grønt islæt.

    Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede produkter hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår.

    Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg ved ordregiver i den udbudte kontraktperiode.

    Det samlede årlige forbrug af produkter er estimeret ud fra tidligere års forbrug og udgør på årsbasis pr. selskab ca. 150 000 DKK. Produkterne som er omfattet af udbuddet, fremgår af tilbudslisten i bilag 1. Det forventede årlige forbrug er alene et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

    Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1 800 000.00 DKK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    2-årig rammeaftale med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de udelukkelsesgrunde der er anført i:

    artikel 57, stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU

    artikel 57, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU

    artikel 57, stk. 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU.

    Før beslutning om tildeling af kontrakt skal den tilbudsgiver, som ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, fremlægge dokumentation for ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelsesgrunde.

    Dette kan eventuelt dokumenteres ved en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen dækkende disse forhold. Serviceattesten skal være udstedt efter den 30.1.2017.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    A) Dokumentation for relevant og gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring. Et eksempel på dokumentation herfor kan være kopi af policen samt dokumentation for betaling af policen for indeværende forsikringsperiode, der omfatter tidspunktet for tilbuddets afgivelse.

    B) Det senest afsluttede og revisorpåtegnede årsregnskab. Ansøgere, der ikke kan fremvise et afsluttet regnskab, kan dokumentere deres økonomiske og finansielle kapacitet ved et kvartals eller halvårsregnskab, nøgletal for omsætning og egenkapital suppleret med en revisorerklæring.

    C) I muligt omfang, dvs. afhængig af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning inden for det aktivitetsområde, der er omfattet af udbuddet, i de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Ad. A) Mindstekrav: Dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

    Ad. B) Mindstekrav: Årsregnskab eller anden dokumentation skal fremvise en positiv egenkapital og regnskabet må ikke have en negativ revisorpåtegning.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

    Følgende skal angives for hver reference:

    — Kundens navn/firmanavn.

    — Kontaktperson hos kunden — herunder telefonnummer.

    — Beskrivelse af leverancen

    — Omsætning (inden for området) de seneste 3 regnskabsår.

    — Kontraktforholdets længde.

    — En kort beskrivelse af aftalens indhold.

    Såfremt de af tilbudsgiver angivne referencer indeholder andre opgaver end dem omfattet af nærværende udbud, skal disse være fratrukket i den angivne omsætning.

    1. Oplyse hvilken og hvor stor en del af ordren, der tænkes givet i underentreprise (jf. art. 71, stk. 2). Der skal oplyses navn og CVR-nr. på eventuelle underleverandører. Jf. afsnit. 22 i kontrakten.

    Hvis en del af ordren tænkes givet i underentreprise skal ESPD udfyldes for underleverandøren.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    O Mindstekrav: Tilbudsgiver skal have dokumenteret erfaring med:

    — Levering til boligforening af professionel arbejdsbeklædning

    — Foretaget individuelle opmålinger og tilretninger af arbejdsbeklædning til boligforening.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Der henvises til udbudsmaterialet.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-13
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-03-13
   Local time: 12:01
   Information about authorised persons and opening procedure:

   Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: yes
  Estimated timing for further notices to be published:

  Om 2-4 år afhængig af om der gøres brug af mulighederne for forlængelse.


 2. Information about electronic workflows
  Electronic ordering will be usedElectronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 35291000
   E-mail: klfu@erst.dk
   Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Klagefrister:

   — Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

   — Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. — Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

   — Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

   — Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

   — Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

   — Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

   Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Klagefrister:

   — Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

   — Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. — Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

   — Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

   — Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

   — Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

   — Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

   Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7.


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Internet address: http://www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-10

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Pharmaceutical products Источник: TED

Pharmaceutical products Источник: TED

Passenger cars Источник: TED

Passenger cars Источник: TED

Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences Источник: TED