Pharmaceutical products

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Amgros I/S
Номер: 63920
Дата публикации: 14-02-2017
Начальная цена контракта: 12 586 422 940 (RUB)
Оригинальная сумма: 1 380 000 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Amgros I/S
   Dampfærgevej 22
   København Ø
   2100
   Denmark
   Telephone: +45 88713000
   E-mail: udbud@amgros.dk
   Fax: +45 88713008
   NUTS code: DK0
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://levportal.amgros.dk
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://levportal.amgros.dk

  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Amgros 2017-1.353.a.


   2. Main CPV code:
    33600000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4) angivne lægemidler. De afsnit II.2.4) anførte lægemidler udbydes ved 2 separate delaftaler i form af udbudsnummer 1 og udbudsnummer 2 med udbudsnummer 3 som tilknyttet option. De 2 delaftaler anses for selvstændige delaftaler og udbydes uafhængig af den anden delaftale. En leverandør kan således vælge at give tilbud på 1 eller begge delaftaler, og tildeling sker separat for hver delaftale. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S" indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros" rammeaftaler.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 1 380 000 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Udbudsnr.: 1


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    33600000
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK0
    Main site or place of performance:

    Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).


   4. Description of the procurement:

    Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:

    Udbudsnr: 1,

    ATC Kode: S01LA04,

    Generisk navn: Ranibizumab,

    Dispenseringsform: Injektionsvæske,

    Styrke: ,

    Pakning: Fyldt injektionssprøjte,

    Enhedsværdi: 1 stk,

    Mængde i enheder: 1.

    De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.

    Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre.

    I varelisten angivet ovenfor er der under betegnelsen »Mængde i enheder« som følge af systemtekniske forhold angivet »1«. Om det skønnede forbrug under de udbudte rammekontrakter henvises til de nærmere oplysninger i udbudsmaterialet, herunder navnlig udbudsbetingelsernes pkt. 3.6.

    Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den 28.3.2017 kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 133 000 000.00 DKK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-08-01
    End: 2018-07-31
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 2 gange for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med op til 12 mdr., såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.6.2018, 1.6.2019.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Udbudsnr.: 2


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    33600000
   16. Place of performance:
    NUTS code: DK0
    Main site or place of performance:

    Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).


   17. Description of the procurement:

    Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:

    Udbudsnr: 2,

    ATC Kode: S01LA05,

    Generisk navn: Aflibercept,

    Dispenseringsform: Injektionsvæske,

    Styrke: ,

    Pakning: Hætteglas,

    Enhedsværdi: 1 stk.,

    Mængde i enheder: 1.

    De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.

    Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre.

    I varelisten angivet ovenfor er der under betegnelsen »Mængde i enheder« som følge af systemtekniske forhold angivet »1«. Om det skønnede forbrug under de udbudte rammekontrakter henvises til de nærmere oplysninger i udbudsmaterialet, herunder navnlig udbudsbetingelsernes pkt. 3.6.

    Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den 28.3.2017 kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1 246 000 000.00 DKK
   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-08-01
    End: 2018-07-31
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 2 gange for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med op til 12 mdr., såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.6.2018, 1.6.2019.


   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.


   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
   27. Title:

    Udbudsnr.: 3


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    33600000
   29. Place of performance:
    NUTS code: DK0
    Main site or place of performance:

    Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).


   30. Description of the procurement:

    Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:

    Udbudsnr: 3,

    ATC Kode: S01LA05,

    Generisk navn: Aflibercept (Option til udbudsnr. 2),

    Dispenseringsform: Injektionsvæske,

    Styrke: ,

    Pakning: Fyldt injektionssprøjte,

    Enhedsværdi: 1 stk,

    Mængde i enheder: 1.

    De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.

    Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre.

    I varelisten angivet ovenfor er der under betegnelsen »Mængde i enheder« som følge af systemtekniske forhold angivet »1«. Om det skønnede forbrug under de udbudte rammekontrakter henvises til de nærmere oplysninger i udbudsmaterialet, herunder navnlig udbudsbetingelsernes pkt. 3.6.

    Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den 28.3.2017 kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.


   31. Award criteria:
   32. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1.00 DKK
   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-08-01
    End: 2018-07-31
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 2 gange for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med op til 12 mdr., såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.6.2018, 1.6.2019.


   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.


   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Leverandører, der ønsker at afgive tilbud, skal anvende standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) til at afgive erklæring vedrørende de obligatoriske udelukkelsesgrunde i §§ 135-136 i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med ændringer). Nærmere oplysninger om udfyldelse og anvendelse af ESPD i udbudsprocessen findes i den af Amgros udarbejdede vejledning herom og i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens »Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument«. Den/de vindende leverandør(er), som Amgros har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal yderligere inden tildelingen have gjort dokumentation tilgængelig for Amgros for så vidt angår de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. §§ 152-153 i udbudsloven. Amgros kan ikke udelukke en leverandør, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, såfremt leverandøren kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at leverandøren desuagtet er pålidelig, jf. § 138 i udbudsloven. Amgros tager forbehold for at gennemføre en sådan »self-cleaning« proces, såfremt det måtte være relevant.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Ingen oplysninger kræves.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Ingen oplysninger kræves.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Der henvises til bestemmelserne i udkast til rammeaftalen samt pkt. II.2.4).

    Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en ordre tildeles en sammenslutning af leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-28
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA, NO, SV
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2017-07-01
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-03-28
   Local time: 12:00
   Place:

   Amgros I/S, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Der er ikke adgang til at overvære åbning af bud. Tilbud registreres ved deres modtagelse, og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere vil samtidig med meddelelse om tildeling (orienteringsskrivelse), jf. udbudslovens § 171, modtage en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet konditionsmæssige tilbud. Oversigten kan ikke rekvireres tidligere.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic ordering will be usedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  Der er ikke adgang til at overvære åbning af bud. Tilbud registreres ved deres modtagelse, og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere vil samtidig med meddelelse om tildeling (orienteringsskrivelse), jf. udbudslovens § 171, modtage en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet konditionsmæssige tilbud. Oversigten kan ikke rekvireres tidligere.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 35291095
   E-mail: klfu@erst.dk
   Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle senere ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

   Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.

   Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle senere ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

   Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.

   Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Internet address: http://www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-10

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Pharmaceutical products Источник: TED

Passenger cars Источник: TED

Passenger cars Источник: TED

Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences Источник: TED

Construction work Источник: TED