Construction work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Boligorganisationen Tårnbyhuse
Номер: 64085
Дата публикации: 14-02-2017
Начальная цена контракта: 355 703 257 (RUB)
Оригинальная сумма: 39 000 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Facade work

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Boligorganisationen Tårnbyhuse
   Amager Landevej 30, 1.
   Kastrup
   2770
   Denmark
   E-mail: udbud@mowe.dk
   NUTS code: DK
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://portal.iprojekt.dk/link/tarnbyhuse
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: http://portal.iprojekt.dk/link/tarnbyhuse

  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Housing and community amenities
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Nye boliger på Randkløve Allé.


   2. Main CPV code:
    45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Udbuddet af kontrakten gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens §§ 56-57.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 39 000 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45200000, 45110000, 45261000, 45313000, 45311000, 45331000, 45332000, 45421100, 45422000
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK
    Main site or place of performance:

    Tårnby Kommune.


   4. Description of the procurement:

    Opgaven omfatter nybygning af boliger på Randkløve Allé i Tårnby Kommune i hovedentreprise. Byggeriets størrelse er ca. 3 700 m², heraf er ca. 800 m² altangang og skure. Den nye boligbebyggelse skal opføres på Randkløve Allé i Tårnby Kommune, og skal blive en del af »Tårnbyparken«.

    Byggeriet er udviklet ud fra et ønske om billige 1- og 2-værelses udlejningsboliger. Udformningen af byggeriet tilpasser sig bygningsmiljøet i Tårnbyparken ved at blive opført i blokke, i dette tilfælde 2 blokke vinkelret på hinanden. Blokken langs Randkløve Allé udføres i 3 etager, mens den anden blok udføres i henholdsvis 4 og 5 etager med kælder. I alt indeholder blokkene tilsammen 58 lejligheder.

    Byggeriet opføres i betonbagmur og dæk, skalmurværk i facade med partielt lette facader og facadepartier, samt en tagkonstruktion som tagkassetter med loft til kip. Bygningen opføres som Bygningsklasse 2015 jf. Br15.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 39 000 000.00 DKK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 22
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    Minimum level(s) of standards possibly required:

    For at sikre, at tilbudsgiveren har den økonomiske/finansielle formåen til at løse opgaverne under den udbudte kontrakt, stiller Ordregiver følgende mindstekrav til tilbudsgiverne:

    a) Tilbudsgiver seneste årlige omsætning skal være mindst 30 000 000 DKK

    b) Tilbudsgivers senest opgjorte egenkapital skal være mindst 3 000 000 DKK

    c) Tilbudsgiver senest opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10 %.


   3. Technical and professional ability:
    Minimum level(s) of standards possibly required:

    For at sikre, at tilbudsgiveren besidder den nødvendige faglige kompetence, stiller Ordregiver følgende mindstekrav til tilbudsgiverne:

    a) Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference, der vedrører udførelse af nybyggeri med betonelementer

    b) Referencen må ikke være ældre end 5 år regnet fra afleveringstidspunktet og skal have haft en entreprisesum på mindst 20 000 000 DKK.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-23
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-03-23
   Local time: 12:00
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
   Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 3529100
   E-mail: klfu@erst.dk
   Internet address: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Internet address: http://kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-10

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Источник: TED

Construction work Источник: TED

TextMinded-ESTeam E.E.I.G. Источник: TED