Construction work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Vejdirektoratet
Номер: 64104
Дата публикации: 14-02-2017
Начальная цена контракта: 364 823 853 (RUB)
Оригинальная сумма: 40 000 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Vejdirektoratet
   Guldalderen 12
   Hedehusene
   2640
   Denmark
   E-mail: vs@vd.dk
   NUTS code: DK
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://vejdirektoratet.dk/udbud
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Other activity: planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    1052.301 Belægninger, Sydlige strækning.


   2. Main CPV code:
    45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Entreprisen er beliggende på Køge Bugt Motorvejen, strækning Solrød S — Køge, og omfatter i hovedtræk udførelse af slidlagsarbejder, brobelægning på bygværker samt kørebaneafmærkning på motorvej og krydsende veje.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 40 000 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    NUTS code: DK02
   4. Description of the procurement:

    Se II.1.4).

    Den anslåede værdi i II.1.5) og II.2.6) er udtryk for et skøn. Den skønnede anslåede værdi skønnes at ligge mellem 35 og 45 000 000 DKK.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 40 000 000.00 DKK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 8
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    I forbindelse med tilbudsafgivelse skal tilbudsgiveren afgive en erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lov nr. 1093 af 21.12.1994 § 2, stk. 2, med senere ændringer.

    Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal ovennævnte erklæring gives for hver enkelt deltager.

    Ordregiver forbeholder sig ret til at kræve, at den vindende tilbudsgiver fremlægger serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Tilbudsgiver skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab). For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode som muligt.

    Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde mindstekravet. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende økonomiske aktører hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse. Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde mindstekravet.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Nettoomsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 5 000 000 DKK.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Tilbudsgiver skal fremsende referenceliste med belægningsarbejder indenfor de seneste 5 år.

    Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet.

    For 1-2 af de betydeligste referencer skal vedlægges attest, der dokumenterer tilfredsstillende udførelse og resultat, i form af en udtalelse fra den pågældende ordregiver.

    Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde mindstekravet.

    Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

    Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende. Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde mindstekravet.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Tilbudsgiver skal dokumentere at have udført minimum en sammenlignelig entreprise med samtidig trafikafvikling inden for de seneste 5 år.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

    I udbudsmaterialet er der formuleret krav om, at leverandøren skal beskæftige praktikanter.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-20
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-03-20
   Local time: 12:00
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Ad IV.2.4) Tilbud skal afgives på dansk, men bilag vedr. betingelser for deltagelse accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   E-mail: klfu@erst.dk
   Internet address: http://www.klfu.dk
  2. Body responsible for mediation procedures
   Der er intet mæglingsorgan i Danmark
   København
   Denmark
  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Internet address: http://www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-10

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Источник: TED

Construction work Источник: TED

TextMinded-ESTeam E.E.I.G. Источник: TED

Command, control, communication systems Источник: TED

Interpretation services Источник: TED