Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: fsb
Номер: 64109
Дата публикации: 14-02-2017
Начальная цена контракта: 82 085 367 (RUB)
Оригинальная сумма: 9 000 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   fsb
   Rådhuspladsen 59
   København V
   1550
   Denmark
   Telephone: +45 33768000
   E-mail: hfb@fsb.dk
   NUTS code: DK011
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bwfwwiaqxw
   Additional information can be obtained from Rambøll
   35128417
   Hanemanns Allé 53
   København S
   2300
   Denmark
   Contact person: 2300
   E-mail: CHBV@ramboll.dk
   NUTS code: DK011
   Internet address(es):
   Main address: www.ramboll.dk
   electronically via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bwfwwiaqxw
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Housing and community amenities
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Renovering af Lundevænget — prækval af anlægsarbejder.


   2. Main CPV code:
    45211000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Arbejdet udføres I hovedentreprise;

    Arbejderne indbefatter overordnet fornyelse og renovering af udearealerne. Arbejderne skal primært ses som en retablering af de eksisterende forhold, som anses for bevaringsværdige i en landskabsarkitektonisk sammenhæng. Som arbejder ud over dette, skal der dog bl.a. udføres sænkning af plænearealer til LAR-formål, nye mindre legepladser, etablering af nyttehaver, udskiftning og tilføjelse af belysning, samt mindre ændringer i forbindelse med etablering af niveaufri adgang til enkelte boligblokke. Endelig skal der udføres nye anlægsarbejder i forbindelse med etablering af områdets nye fælleshus.

    Arbejderne udføres i forlængelse af renovering samt ombygningsarbejder på boligblokkene.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 9 000 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    NUTS code: DK011
    Main site or place of performance:

    Lyngbyvejen 144-160, 2100 København Ø

    Ryparken 1-17, 2100 København Ø

    Ryparken 98-216, 2100 København Ø.


   4. Description of the procurement:

    Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt via iBinder https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bwfwwiaqxw


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 9 000 000.00 DKK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 5
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    — »Der ønskes referencer som den bydende finder relevante for Lundevænget, på arbejder med etablering af befæstelser og beplantning i større skala (som f.eks. haveanlæg til boligområder, legepladser, vejanlæg, pladser og lign.)«.


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Fremgår af udbudsmateriale.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    — Samlet årsomsætning: Oplysning om virksomhedens omsætning pr. år de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

    — Etablering af virksomhed: Virksomheder der ikke har bestået i 3 år skal fremkomme med oplysninger, for den periode virksomheden har eksisteret.

    — Finansielle nøgletal: Oplysninger om de seneste 3 års nøgletal; omsætning, resultat og egenkapital.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Mindstekrav til årsomsætning: 30 000 000 DKK.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    — Der ønskes referencer som den bydende finder relevante for Lundevænget, på arbejder med etablering af befæstelser og beplantning i større skala (som f.eks. haveanlæg til boligområder, legepladser, vejanlæg, pladser og lign.

    — Kort beskrivelse af virksomheden.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    — Minimum 3 referencer.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    I henhold til udbudsmateriale.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Restricted procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-10
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic ordering will be used
 3. Additional information

  Der betales ikke vederlag for deltagelse I prækvalifikation

  Digitale filer vedr. prækvalifikation, skal uploades på iBinder.com udbudsportal, via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bwfwwiaqxw under fanen »ansøgninger«.

  ESPD uploades på iBinder.com og behøver ikke at blive fremsendt I papirform

  iBinder Support: tlf. 70 20 32 14 eller på support"iBinder.com.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud, Erhvervsstyrelsen
   Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 35291095
   E-mail: kifu@erst.dk
   Internet address: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Der gælder en klagefrist på 20 dage for ikke at være blevet prækvalificeret. Klagefristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til de berørte ansøgere om hvem der er blevet prækvalificeret.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Der gælder en klagefrist på 20 dage for ikke at være blevet prækvalificeret. Klagefristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til de berørte ansøgere om hvem der er blevet prækvalificeret.


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-10

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Construction work Источник: TED

TextMinded-ESTeam E.E.I.G. Источник: TED

Command, control, communication systems Источник: TED

Interpretation services Источник: TED

Sludge removal services Источник: TED