Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: HOFOR A/S
Номер: 7010392
Дата публикации: 11-01-2018
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: work for communication lines construction work for pipelines Construction

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   HOFOR A/S
   Ørestads Boulevard 35
   København S
   2300
   Denmark
   Telephone: +45 27953819
   E-mail: fjernvarme_jrs@hofor.dk
   Fax: +45 33952020
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.hofor.dk/installatoerer-og-leverandoerer/igangvaerende-udbud/
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Other activity: Vand, varme, kloak, el
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Fjernvarme - jord, rør og smede


    Reference number: 24.02-00807
   2. Main CPV code:
    45230000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Udbuddet vedrør indgåelse af tre rammeaftaler. Rammeaftalerne omfatter arbejder i forbindelse med etablering af nye fjernvarme- og køleledninger, planlagt renovering af eksisterende ledninger samt akutte reparationer. En stor del af arbejdet sker i forbindelse med HOFORs arbejde med at konvertere det gamle dampnet til vandbaseret fjernvarmenet. Arbejdet består primært i gravearbejde, rørarbejder og retablering. Hovedsageligt i gader og veje, men også gennem ejendommes kældre, gård- og havearealer. Endvidere forekommer der betonarbejder ved tilslutning til og reparation af eksisterende betonkanaler samt ved renovering af vægge, dæk eller nedgangspartier på betonkamre.

    Arbejderne kan forekomme overalt i Københavns kommune.

    Udbuddet er opdelt i tre delaftaler, som alle tre udbydes som eneleverandøraftaler med direkte tildeling. Del rammeaftalerne vil primært blive anvendt til at dække HOFORs anlægsarbejder.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Større anlægsarbejder


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    45232140, 45231110
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Københavns Kommune.


   4. Description of the procurement:

    Delaftale 1 omfatter levering af større anlægsarbejder og udgør hovedparten af HOFORs fjernvarmeopgaver inden for smede og jordarbejde. Det drejer sig om mellem- og store projekter inden for nyanlæg og renovering.

    Fjernvarmesystemet i København udgøres af dels et ledningsnet bestående af præisolerede stål- og kobberrør og et betonkanalsystem med tilhørende underjordiske betonbygværker (betonkamre). Fjernvarmeforsyning sker både ved varmt vand og ved damp, der dog udfases til endelig lukning i 2021. Herudover er HOFOR ved at opbygge et distributionsnet til fjernkøling, hvor præisolerede fjernvarmerør benyttes til distribution af fjernkøling.

    Entrepriserne omfatter arbejder i forbindelse med etablering af nye fjernvarme- og køleledninger samt renovering af eksisterende ledninger. En stor del af arbejdet sker i forbindelse med HOFORs arbejde med at konvertere det gamle dampnet til et vandbaseret fjernvarmenet. Arbejdet består primært af gravearbejde, smedearbejde og retablering, hovedsageligt i gader og veje, men også gennem ejendommes kældre, gård- og havearealer. Endvidere forekommer der betonarbejder ved tilslutning til og reparation af eksisterende betonkanaler samt ved renovering af vægge, dæk eller nedgangspartier på betonkamre.

    For delaftale 1 skal arbejderne udføres i henhold udkastet for rammaftalen for delaftale 1 inkl. beskrivelser og kravspecifikationer som fremgår af dokumentfortegnelse og aftalegrundlaget for den pågældende rammeaftale.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 100 000 000.00 DKK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    HOFOR har ret til at forlænge Rammeaftalen op til 3 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder ad gangen regnet fra det gældende ophørstidspunkt. HOFOR meddeler senest 2 måneder før Rammeaftalens ophør, om Rammeaftalen ønskes forlænget.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 5
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

    Ordregiver vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den konkrete delaftale der ansøges til. Det vurderes positivt, at ansøger har gennemført opgaver sammenligneligt i kompleksitet og indhold med det udbudte. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Hvis ansøger søger om deltagelse på flere delaftaler, er kravet til ansøgers omsætning at denne kumuleres til den samlede omsætning for de aftaler, som ansøger søger om deltagelse i f.eks., søges der om deltagelse i delaftale 1 og 3 skal ansøgers omsætning være minimum 215 mio. kr.


   14. Title:

    Driftsarbejder


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    45232140, 45231110
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Københavns Kommune.


   17. Description of the procurement:

    Delaftale 2 omfatter levering af driftsarbejder indenfor en blanding af akutte og ikke-akutte opgaver.

    Driftsopgaver, som er akutte vedrør havarier i traditionel forstand og som kræver omgående handling, herunder blandt andet:

    — Graveskader, utætheder på rør som genererer vand/damp på gader og andre udendørsarealer eller indtrængende vand i kældre gennem indføringer eller vægge. Der skal derfor spærres af og graves omgående. Disse opgaver kan opstå på alle tidspunkter af døgnet der skal derfor være et beredskab, som kan rekvireres uden for normal arbejdstid. Beredskabet skal bestå af både et gravehold og en smed, som kan reparere defekte rør.

    Driftsopgaver, som er ikke-akutte kan inddeles i tre større grupper:

    — Havarier fundet ved hjælp af alarmtrådsmåling,

    — Havarier fundet ved hjælp af termografering fra luften og,

    — Hævning/reparation af dæksler.

    Fælles for havarierne ved ikke-akutte opgaver, er at disse kan planlægges og udføres under mindre hastende omstændigheder. Et planlagt arbejde kan dog godt skifte karakter og blive akut havari. Det kræver dog god koordinering og samarbejde at udføre disse opgaver, da der er mange parametre og interessenter i disse sager. Arbejdet med dæksler er typisk arbejder som kan udføres selvstændigt af entreprenøren, og kan betragtes som ”plukarbejde”.

    For delaftale 2 skal arbejderne udføres i henhold udkastet for rammaftalen for delaftale 2 inkl. beskrivelser og kravspecifikationer som fremgår af dokumentfortegnelse og aftalegrundlaget for den pågældende rammeaftale.


   18. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   19. Estimated value:
    Value excluding VAT: 20 000 000.00 DKK
   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    HOFOR har ret til at forlænge Rammeaftalen op til 3 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder ad gangen regnet fra det gældende ophørstidspunkt. HOFOR meddeler senest 2 måneder før Rammeaftalens ophør, om Rammeaftalen ønskes forlænget.


   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 5
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

    Ordregiver vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den konkrete delaftale der ansøges til. Det vurderes positivt, at ansøger har gennemført opgaver sammenligneligt i kompleksitet og indhold med det udbudte. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.


   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:

    Hvis ansøger søger om deltagelse på flere delaftaler, er kravet til ansøgers omsætning at denne kumuleres til den samlede omsætning for de aftaler, som ansøger søger om deltagelse i f.eks., søges der om deltagelse i delaftale 1 og 3 skal ansøgers omsætning være minimum 215 mio. kr.


   27. Title:

    Mindre adhoc arbejder


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    45232140, 45231110
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Københavns Kommune.


   30. Description of the procurement:

    Delaftale 3 omfatter levering af mindre anlægsarbejder, hvor størstedelen består af stikledninger, der skal etableres til nye og eksisterende ejendomme. Herudover vil der også forekomme fraskæringer og omlægninger. Arbejdet består af grave-, smedearbejde og retablering. Arbejdet forekommer i hele Københavns kommune og er styret i HOFOR af en lille dedikeret gruppe af projekterende- og tilsynsfolk der sørger for at afvikle projekterne hurtigt. Der er derfor brug for en entreprenør med mindre teams af jordfolk og smede, der på smidig vis kan afvikle opgaverne hurtigt.

    For delaftale 3 skal arbejderne udføres i henhold udkastet for rammaftalen for delaftale 3 inkl. beskrivelser og kravspecifikationer som fremgår af dokumentfortegnelse og aftalegrundlaget for den pågældende rammeaftale.


   31. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   32. Estimated value:
    Value excluding VAT: 7 500 000.00 DKK
   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    HOFOR har ret til at forlænge Rammeaftalen op til 3 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder ad gangen regnet fra det gældende ophørstidspunkt. HOFOR meddeler senest 2 måneder før Rammeaftalens ophør, om Rammeaftalen ønskes forlænget.


   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 5
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

    Ordregiver vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den konkrete delaftale der ansøges til. Det vurderes positivt, at ansøger har gennemført opgaver sammenligneligt i kompleksitet og indhold med det udbudte. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.


   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:

    Hvis ansøger søger om deltagelse på flere delaftaler, er kravet til ansøgers omsætning at denne kumuleres til den samlede omsætning for de aftaler, som ansøger søger om deltagelse i f.eks., søges der om deltagelse i delaftale 1 og 3 skal ansøgers omsætning være minimum 215 mio. kr.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Competitive procedure with negotiation
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
   The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-05
   Local time: 13:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2018-02-12
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic ordering will be usedElectronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  Hvis ansøger søger om deltagelse på flere delaftaler, er kravet til ansøgers omsætning at denne kumuleres til den samlede omsætning for de aftaler, som ansøger søger om deltagelse i f.eks., søges der om deltagelse i delaftale 1 og 3 skal ansøgers omsætning være minimum 215 mio. kr.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 72405708
   E-mail: klfu@naevneneshus.dk
   Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
  2. Body responsible for mediation procedures
   N/A
   N/A
   Denmark
  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Fax: +45 41715100
   Internet address: http://www.kfst.dk/
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-09

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Источник: TED

Programming services of packaged software products Источник: TED

Works for complete or part construction and civil engineering work Источник: TED

Architectural, construction, engineering and inspection services Источник: TED

Other services Источник: TED