Special-purpose road passenger-transport services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Odense Kommune
Номер: 714
Дата публикации: 11-02-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Passenger transport services

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Odense Kommune
   Flakhaven 2
   Odense C
   5000
   Denmark
   Telephone: +45 51428755
   E-mail: tosj@odense.dk
   NUTS code: DK
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://permalink.mercell.com/64810925.aspx
   Additional information can be obtained from Mercell Danmark A/S
   Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
   Odense C
   5000
   Denmark
   Contact person: 5000
   E-mail: support.dk@mercell.com
   NUTS code: DK
   Internet address(es):
   Main address: http://permalink.mercell.com/64810925.aspx
   electronically via: http://permalink.mercell.com/64810925.aspx

  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Udbud af Skolekørsel i Odense Kommune.


   2. Main CPV code:
    60130000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Skolekørsel omfatter kørsel i bus til og fra udvalgte distriktsskoler morgen og eftermiddag, samt kørsel til udvalgte skolers svømmeundervisning i Odense Kommunes fire svømmehaller.

    Derudover er der, for én enkelt distriktsskole (Tingkærskolen), tale om kørsel mellem 2 afdelinger (faglokalekørsel).

    Tryk her http://permalink.mercell.com/64810925.aspx


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    NUTS code: DK031
   4. Description of the procurement:

    Skolebuskørslen i Odense Kommune har til opgave at sikre en sikker skolevej for den enkelte distriktsskoles elever.

    Buskørslen kører i ruter med opsamlingssteder i skoledistriktet og slutter typisk ved distriktsskolen. Nogle steder deler flere distriktsskoler den samme bus.

    Alle elever, der får bevilliget skolekørsel får udstedt et buskort fra Odense Kommune. Busruterne i dette udbud er lukkede, hvilket betyder, at kun børn med buskort kan benytte bussen.

    Skolebusserne kører i samme rute hver morgen med opsamlingssteder, hvor eleverne står på. Om eftermiddagen er det vognmanden frit for at ændre ruter efter hvilket elever, der er med den pågældende dag.

    Skolebuskørslen udbydes i 1 pakke med 10 busruter som udgangspunkt. 4 af busserne vil ligeledes have kørsel midt på dagen til svømmeundervisning og faglokalekørsel.

    Kørslen skal udføres på alle »skoledage« forstået som, dage hvor den enkelte distriktsskole har åben for undervisning, svarende til ca. 200 dage om året.

    Kontraktens længde forventes at blive ca. 4 år.

    Alle ruter ligger i Odense Kommune.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 5
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Hvis Ordregiver modtager mere end 5 anmodninger om deltagelse i udbuddet, vil Ordregiver udvælge de 5 bedste Ansøgere til videre deltagere i udbuddet.

    Udvælgelsen vil ske ud fra de oplysninger som Ansøgerne har oplyst om referencer i ESPD"et. Ordregiver vil i den forbindelse vælge de 5 Ansøgere som har præsenteret de mest relevante referencer i forholdt til Ordregivers beskrevet behov i dette udbud. Der vil således blive lagt vægt på antal referencer (op til 5), i hvor stort omfang Ansøger har præsenteret lignende referencer i forholdt til type (Skolekørsel, svømmekørsel og ruteplanlægning) og størrelse (antal af ruter, antal busser og økonomi).

    For dermed at opnå den bedste evaluering i denne fase, bør Ansøgere under Del IV

    (Udvælgelseskriterier) punkt. C (Teknisk og faglig formåen) i ESPD"et, beskrive opgaven, så ordregiver ud fra beskrivelsen kan vurdere i hvilken grad referencerne ligner Ordregivers beskrevet behov i dette udbud.

    Ordregiver vil kun ligge vægt på referencer som er mindre end 3 år gamle (regnet i forholdt til referencens slutdato (End date)).


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Udfyldt reference i ESPD"et.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Ansøgere skal i ESPD"et angive mindst 1 tidligere reference på Skolekørsel inden for de sidste 3 år (regnet i forholdt til referencens slutdato (End date)), hvor Ansøger har udført fast Skolekørsel igennem mindst 1 helt skoleår.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Competitive procedure with negotiation
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
   The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 004-004909
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-13
   Local time: 13:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2017-03-17
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  Ordregiver vil som en del af udbuddet stille krav om at ansøgerne opfylder samtlige frivillige udelukkelsesgrunde angivet i udbudslovens § 137. Ordregiver vil inddrage de grundlæggende principper i vurderingen om en leverandør er omfattet af udelukkelsesgrundene.

  Forhandlingerne:

  Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele aftalen på grundlag af de indledende tilbud.

  Ordregiver forventer udelukkende at gennemføre 1 forhandlingsrunde med tilbudsgiverne.

  Der vil ikke blive ydet vederlag for deltagelse i forhandlingerne.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 35291000
   E-mail: klfu@erst.dk
   Fax: +45 33307799
   Internet address: http://www.klfu.dk
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

   Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

   1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

   2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

   Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

   1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

   2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Fax: +45 41715100
   Internet address: http://www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-09

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Cleaning services Источник: TED

Furniture Источник: TED

Orthopaedic implants Источник: TED

Spectacles Источник: TED

Medical kits Источник: TED