Furniture

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Описание

11/02/2017    S30    - - Supplies - Voluntary ex ante transparency notice - Contract award without prior publication 

Denmark-Aarhus: Furniture

2017/S 030-053991

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) at Graduate University Chinese Academy of Sciences (GUCAS) V/The Danish SDC Secretariat
Niels Jensens Vej
Aarhus C
8000
Denmark
Contact person: Morten Laugesen
E-mail: contact@sinodanishcenter.dk
NUTS code: DK042

Internet address(es):

Main address: http://sdc.university/

I.4)Type of the contracting authority
Other type: enhed under kinesisk universitet
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Indkøb af møbler til Industriens Fonds Hus i Beijing.

II.1.2)Main CPV code
39100000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Der skal indkøbes møbler til Industriens Fonds Hus i Beijing. Huset opføres for midler doneret af Industriens Fond. Bygningen indgår i et samarbejde mellem Danske Universiteter og universitetet GUCAS i Kina som kaldes Sino-Danish Center for Education and Research (SDC). Fra dansk side indgår 8 danske universiteter der delvist finansierer samarbejdet sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UF). SDC er en nonprofitorganisation, der er en underafdeling af GUCAS. I SDC findes et kinesisk og et dansk sekretariat.

Pengene til møbelindkøbet er doneret af UF til det danske sekretariat på betingelse af at møblerne skal videregives til SDC uden betaling. Det danske sekretariat står for indkøbet da det kinesiske sekretariatet ikke har erfaring med indkøb i Danmark og ikke ved hvad der menes med dansk knowhow og styrker inden for dansk design og arkitektur, som er en betingelse for donationen. I tilfælde af ophør af samarbejdsaftalen om SDC skal møblerne forblive i det kinesiske hus.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 800 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
39113200
39112000
39113100
39121200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK
Main site or place of performance:

Møblerne produceres i Danmark, men skal leveres og opstilles i Kina.

II.2.4)Description of the procurement:

Der skal indkøbes møbler til Industriens Fonds Hus i Beijing. Møbler skal repræsentere dansk knowhow og styrker inden for dansk design og arkitektur til indretning af lejligheder, mødelokaler, fællesområder, undervisningslokaler samt kantinelokaler i Industriens Fonds Hus i Beijing.

II.2.5)Award criteria
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

SDC er ikke et offentligretligt organ, da betingelser for dette, jf. udbudslovens § 24, stk. 1, nr. 27 ikke kan anses for opfyldt, fordi den kinesiske og den danske del af samarbejdet betaler lige meget og har ens indflydelse på beslutninger og samarbejdet derudover ikke er udmøntet i en selvstændig juridisk person. I SDC findes både et kinesisk og et dansk sekretariat. Pengene til møbelindkøbet er doneret af Uddannelses- og Forskningsministeriet til det danske sekretariat, på betingelse af, at møblerne skal videregives til SDC. Af praktiske grunde skal det danske sekretariat stå for indkøbet, da den kinesiske side ikke har erfaring med indkøb i Danmark og ikke kan identificere, hvad der menes med dansk knowhow og styrker inden for dansk design og arkitektur, som ligeledes er en betingelse for donationen. I tilfælde af ophør af samarbejdsaftalen omkring SDC, skal møblerne forblive i det kinesiske hus.

Møbelindkøbet kan foretages uden offentligt udbud efter EU-reglerne, da SDC er en underafdeling af det kinesiske universitet og dermed ikke er underlagt de europæiske udbudsregler, og da der alene er givet bemyndigelse til, at det danske sekretariat i praksis står for indkøbet, men at ejeren af møblerne bliver SDC.

Denne bekendtgørelse er således alene udformet for at gøre opmærksom på, at købet foretages og give en begrundelse for, hvorfor det ikke skal ske offentliggørelse efter EU-reglerne.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
19/01/2017
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Onecollection A/S
29787786
Vesterled 19
Ringkøbing
6950
Denmark
NUTS code: DK041
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 6 800 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Lov om Klagenævnet for Udbud fastsætter følgende om klagefrister for EU-udbud, som SDC henholder sig til:

Klage over kontraktindgåelsen skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, hvis bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende, jf. § 7, stk. 3, i lov om Klagenævnet for Udbud.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere SDC om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address:http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/02/2017

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Orthopaedic implants Источник: TED

Spectacles Источник: TED

Medical kits Источник: TED

Works for complete or part construction and civil engineering work Источник: TED

Invest of 1999 SE Источник: TED