Construction work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Metroselskabet I/S
Номер: 97324
Дата публикации: 15-02-2017
Начальная цена контракта: 328 341 468 (RUB)
Оригинальная сумма: 36 000 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Metroselskabet I/S
   Metroselskabet 5
   København S
   2300
   Denmark
   E-mail: procurement@m.dk
   NUTS code: DK0
  2. Joint procurement
  3. Communication
   Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at
   http://www.m.dk/S4
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: http://www.byggeprojekt.dk
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Urban railway, tramway, trolleybus or bus services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Cityringen — Kontrakt S4— Etablering af stations- og skaktpladserne (Nup), (Nør), (Nøp) og (Vhr).


    Reference number: SSA_S4
   2. Main CPV code:
    45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Entreprisekontrakten for etablering af stations- og skaktpladserne Vibenshus Runddel (Vhr), Nørrebros Runddel (Nør), Nuuks Plads (Nup) og Nørrebroparken (Nøp).


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 36 000 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45100000, 45200000, 45112700, 45113000, 45210000, 45213300, 45220000, 45233000, 45233300
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK01
    Main site or place of performance:

    På byggepladserne Vibenshus Runddel (Vhr), Nørrebros Runddel (Nør), Nuuks Plads (Nup) og Nørrebroparken (Nøp).


   4. Description of the procurement:

    Metroselskabet har siden 2010 været i gang med at anlægge den nye metrolinje Cityringen. Projektet med at anlægge Cityringen går snart ind i sin afsluttende fase, hvor metroens byggepladser igen skal omdannes til byrum. Inden Cityringens åbning i juli 2019 skal pladserne omkring stationerne og skaktene reetableres.

    Entreprisekontrakten for etablering af stations- og skaktpladserne Vibenshus Runddel (Vhr), Nørrebros Runddel (Nør), Nuuks Plads (Nup) og Nørrebroparken (Nøp) omfatter anlægsarbejder, herunder primært anlægsgartnerarbejder, beplantningsarbejder, belægningsarbejder, jordarbejder, rydningsarbejder og vejarbejder, samt montering af byinventar og ledningsarbejder herunder afvanding.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 36 000 000.00 DKK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 16
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 5
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Der vil blive udvalgt 3 tilbudsgivere blandt de ansøgere, som opfylder mindstekravene i udbudsbekendtgørelsen del. III og har indsendt et udfyldt, dateret og underskrevet European Standard Procurement Document (ESPD).

    Udvælgelsen sker ud fra en helhedsvurdering af, hvorledes ordregiver får de mest attraktive tilbud.

    I helhedsvurderingen indgår følgende forhold i prioriteret orden:

    A) en vurdering af ansøgers tekniske kapacitet vurderet ud fra oplysningerne krævet i udbudsbekendtgørelsen del. III.1.3).

    B) en vurdering af ansøgers økonomiske nøgletal krævet i udbudsbekendtgørelsen del. III.1.2).


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Option 1, Nup — Nørrebros Cykelrute:

    Optionen dækker et område på lokaliteten Nuuks Plads på ca. 4 800 m² langs med Nørrebros Cykelrute og omfatter samtlige arbejder angivet på tegningen Situationsplan 1 (MCW-3-SSA-SSA-Nup-DWG-010) i henhold til kolonnen »Option 1« i tilbudslisten (MCW-3-SSA-UDB-Gen-REP-403). Området, der har fungeret som satelitarbejdsplads, skal færdiggøre cykelrute-projektet.

    Bygherre vil senest 3 måneder inden arbejdets udførelse meddele, hvorvidt Bygherre ønsker at gøre brug af optionen.

    Option 2, Nup — Spydspidsprojektet:

    Optionen dækker to mindre områder på lokaliteten Nuuks Plads på i alt ca. 700 m² mellem Rantzausgade og Åboulevarden og omfatter samtlige arbejder angivet på tegningerne Situationsplan 1 (MCW-3-SSA-SSA-Nup-DWG-010) og Situationsplan 2 (MCW-3-SSA-SSA-Nup-DWG-011) i henhold til kolonnen »Option 2« i tilbudslisten (MCW-3-SSA-UDB-Gen-REP-403). Området bestod før af en en række kunstelementer samt belægning, som skal retableres.

    Bygherre vil senest 3 måneder inden arbejdets udførelse meddele, hvorvidt Bygherre ønsker at gøre brug af optionen.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Der vil være sociale klausuler i kontrakten, som vil fremgå af udbudsmaterialet.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Ansøgningen skal være ledsaget af oplysninger om tilbudsgivernes økonomiske nøgletal for de seneste tre (3) tilgængelige år i ESPD del IV.B. som følger:

    Samlet omsætning

    — Samlet årsomsætning.

    Finansielle nøgletal:

    — Soliditet.

    Øvrige økonomiske og finansielle krav

    — Resultat efter skat

    — Egenkapital.

    Formalitet:

    Hvis ansøgning kommer fra et konsortium, skal der indsendes ovennævnte oplysninger for hver deltager i konsortiet.

    Hvis ansøgningen er baseret på økonomiske og finansielle formåen fra tredjemand (eksempelvis moderselskab eller underleverandør), skal tredjemand udfylde ESPD del II (kun A og B), del III, del IV.B., del V og underskrive del IV. En underskrevet ESPD vil anses som en rådighedserklæring fra tredjemand.

    Dokumentation:

    Metroselskabet I / S forbeholder sig ret til at rekvirere årsrapporter efter anmodning. De potentielt udvalgte ansøgere skal dokumentere oplysningerne om økonomisk og finansiel kapacitet, før endelig udvælgelse af ansøgere foretages af Metroselskabet. Hvis ansøgeren som tilbudsgiver endeligt tildeles kontrakten skal tredjemand underskrive en selvskyldnerkaution i relation til opfyldelse af kontrakten.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Der må ikke være en efter ordregivers vurdering nævneværdig risiko for at ansøgers eksistens ophører i kontraktens løbetid inkl. den 5-årige ansvarsperiode.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Ansøgningen skal være ledsaget af oplysninger om ansøgerens sammenlignelige referencer udført inden for de sidste fem (5) år i ESPD del IV.C. Metroselskabet I/S ønsker maksimalt 5 referencer samlet pr. ansøgning. Referencerne skal indeholde en beskrivelse af ydelsen, kontraktværdien, dato og modtagere. Beskrivelsen af den enkelte reference kan indeholde projektbeskrivelse, den fysiske og finansielle størrelse af kontrakten, arbejdsbeskrivelsen afholdt af ansøgeren evt. angivelse af hovedmængder for de primære arbejder ,beskrivelse af kompleksiteten kontrakten f.eks. i form af grænseflader og angivelse af entreprisetype og rollefordeling i forhold til andre leverandører på samme projekt (hoved, under eller fagentreprenør), varighed af kontrakten/projektet.

    Ansøgningen skal være ledsaget af oplysninger om tilbudsgivers formodning om eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance.

    Formalitet:

    Hvis ansøgningen kommer fra et konsortium, skal indsendes ovennævnte oplysninger for hver deltager i konsortiet.

    Hvis ansøgningen er baseret på tekniske og faglige kapacitet fra tredjemand (f.eks. moderselskab eller underleverandør), skal tredjemand udfylde ESPD del II (kun A og B), del III, del IV.C., del V og underskrive del IV. En underskrevet ESPD vil anses som en rådighedserklæring fra tredjemand.

    Dokumentation:

    Metroselskabet I / S forbeholder sig ret til at indhente kontaktoplysninger (kontaktperson, telefonnummer og e-mail) om modtager(e) for at bekræfte ansøgers arbejdsindsats efter anmodning. De potentielt udvalgte ansøgere skal efter anmodning dokumentere oplysningerne før endelig udvælgelse af ansøgere foretages af Metroselskabet.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:
   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Negotiated procedure with prior call for competition
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-17
   Local time: 13:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Der vil være sociale klausuler i kontrakten, som vil fremgå af udbudsmaterialet.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 35291095
   E-mail: klfu@erst.dk
   Internet address: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   I henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævn for Udbud gælder følgende klagefrister:

   Klage over ikke at være prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren udbud med forhandling skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen jf. lovens § 7 stk. 1.

   I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   I henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævn for Udbud gælder følgende klagefrister:

   Klage over ikke at være prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren udbud med forhandling skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen jf. lovens § 7 stk. 1.

   I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2.


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Internet address: http://www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-13

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Window-cleaning services Источник: TED

Accommodation cleaning services Источник: TED

Health services Источник: TED

IT services: consulting, software development, Internet and support Источник: TED

Cesspool or septic tank emptying services Источник: TED