Cesspool or septic tank emptying services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: SamAqua
Номер: 97534
Дата публикации: 15-02-2017
Начальная цена контракта: 180 587 807 (RUB)
Оригинальная сумма: 19 800 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   SamAqua
   Vandværksvej 7
   Odense C
   5000
   Denmark
   E-mail: nir@samaqua.dk
   NUTS code: DK
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://permalink.mercell.com/63087080.aspx
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: http://permalink.mercell.com/63087080.aspx

  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Tømning af bundfældnings- og samletanke (Genudbud).


   2. Main CPV code:
    90460000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Dette EU udbud vedrører udbud af tømningsordning hos SamAquas ejerkreds, hvor følgende selskaber har tilsluttet sig:

    — Vandcenter Syd i Odense

    — Provas i Haderslev (kun samletanke på option)

    — Blue Kolding (Option)

    — Langeland Forsyning

    — Kerteminde Forsyning (Option).

    Udbuddet er delt op i 2 delaftaler. Delaftale 1 opfatter bundfældningstanke og samletanke i alle ovenstående selskaber, hvoraf samletanke er på option hos Provas. Delaftale 2 er en option der kun omfatter samletanke hos Provas.

    Spørgsmål som blev stillet lige inden annulleringen af det oprindelige udbud har ført til små justeringer og præcisioner.

    Bemærk at kontraktsummer angivet i Mercell er inkl. alle optioner.

    OBS: Vi gør opmærksom på at den vindende tilbudsgiver skal fremlægge en gyldig serviceattest, som dokumentation for ESPD. Vi opfordrer derfor alle Tilbudsgivere til at have serviceattesten klar på tilbudsfristen, således at der kan underskrives kontrakt med den vindende tilbudsgiver hurtigst muligt.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 19 800 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Delaftale 1


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    90460000
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK03
   4. Description of the procurement:

    Se overordnet udbudsside.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-04-01
    End: 2020-12-31
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    2 x 1 år.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Delaftale 2


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    90460000
   16. Place of performance:
    NUTS code: DK03
   17. Description of the procurement:

    Se overordnet udbudsside.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-01
    End: 2020-12-31
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    2 x 1 år.


   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Oplysning om påtænkt brug af underleverandør med angivelse af underleverandørens ydelse samt dokumentation for, at leverandøren kan råde over underleverandøren i forbindelse med opgavens udførelse.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-15
   Local time: 23:59
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2017-06-30
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-03-15
   Local time: 23:59
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic ordering will be usedElectronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 35291000
   E-mail: klfu@erst.dk
   Fax: +45 33307799
   Internet address: http://www.klfu.dk
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

   Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

   1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

   2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

   Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

   1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

   2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

   3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Fax: +45 41715100
   Internet address: http://www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-13

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Safety consultancy services Источник: TED

Computer support and consultancy services Источник: TED

Aircraft and spacecraft Источник: TED

Spectacles Источник: TED

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Источник: TED