Sports goods and equipment

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Hjørring Kommune
Номер: 97923
Дата публикации: 15-02-2017
Начальная цена контракта: 14 465 266 (RUB)
Оригинальная сумма: 1 586 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Hjørring Kommune
   Springvandspladsen 5
   Hjørring
   9800
   Denmark
   Telephone: +45 72333218
   E-mail: karina.noergaard@hjoerring.dk
   NUTS code: DK
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://permalink.mercell.com/65323779.aspx
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: http://permalink.mercell.com/65323779.aspx

  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Sports- og svømmeudstyr.


   2. Main CPV code:
    37400000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Følgende seks kommuner i Fællesindkøb Nord (herefter benævnt ordregiver) udbyder rammeaftaler på sports- og svømmeudstyr.

    — -Hjørring Kommune

    — -Vesthimmerlands kommune

    — -Frederikshavn Kommune

    — -Jammerbugt Kommune

    — -Thisted Kommune

    — -Brønderslev Kommune.

    Udbuddet vedrører indkøb af sports- og svømmeudstyr, der er beregnet til organiseret og planlagt træning og undervisning, til samtlige ordregivers enheder og institutioner.

    Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

    Delaftale 1 — Fodboldmål og -net

    Delaftale 2 — Sportsudstyr

    Delaftale 3 — Svømmeudstyr.

    Der kan afgives tilbud på 1, flere eller alle delaftaler. Der indgås aftale med 1 leverandør pr. delaftale.

    Alle dokumenter skal fremsendes pr. delaftale, der bydes på.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 1 586 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    maximum number of lots: 3
  2. Description
   1. Title:

    Delaftale 1 — Fodboldmål og -net


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    37451000
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK050
   4. Description of the procurement:

    Delaftale 1 — Fodboldmål og -net omfatter levering af følgende produktkategorier:

    — -Fodboldmål

    — -Fodboldnet

    — -Andet tilbehør.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 363 000.00 DKK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-06-01
    End: 2019-05-31
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    2 x 12 måneder.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Delaftale 2 — Sportsudstyr


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    37415000, 37420000, 37440000, 37451000, 37452000, 37453000, 37461000, 37462200
   16. Place of performance:
    NUTS code: DK050
   17. Description of the procurement:

    Delaftale 2 — Sportsudstyr omfatter levering af følgende produktkategorier:

    — -Atletik og løb

    — -Basketball

    — -Billard

    — -Bolde i skum, soft og plast

    — -Bordtennis

    — -Fodbold

    — -Gymnastik

    — -Hockey og floorball

    — -Håndbold

    — -Ketcherspil

    — -Fitness og genoptræning

    — -Motorik, leg og læring

    — -Måle- og markeringsudstyr

    — -Måtter

    — -Volleyball

    — -Andre sportsartikler.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1 133 000.00 DKK
   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-06-01
    End: 2019-05-31
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    2 x 12 måneder.


   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
   27. Title:

    Delaftale 3 — Svømmeudstyr


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    18412800, 37412340
   29. Place of performance:
    NUTS code: DK050
   30. Description of the procurement:

    Delaftale 3 — Svømmeudstyr omfatter levering af følgende produktkategorier:

    — -Vandleg

    — -Bassinudstyr

    — -Svømmeudstyr

    — -Svømmebeklædning.


   31. Award criteria:
   32. Estimated value:
    Value excluding VAT: 90 000.00 DKK
   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-06-01
    End: 2019-05-31
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    2 x 12 måneder.


   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with several operatorsEnvisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2016/S 248-453934
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-23
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-03-23
   Local time: 12:10
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 35291000
   E-mail: klfu@erst.dk
   Fax: +45 33307799
   Internet address: http://www.klfu.dk
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1) Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1) Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Fax: +45 41715100
   Internet address: http://www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-13

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Pharmaceutical products Источник: TED

Printed matter and related products Источник: TED

Pharmaceutical products Источник: TED

Magnetic resonance unit Источник: TED

Oxygen administration unit Источник: TED