Printed matter and related products

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: SKAT
Номер: 97947
Дата публикации: 15-02-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   SKAT
   Østbanegade 123
   København Ø
   2100
   Denmark
   Telephone: +45 72221818
   E-mail: Kirstine.Bach@skat.dk
   NUTS code: DK0
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=180554&B=SKAT
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=180554&B=SKAT
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Economic and financial affairs
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Rammeaftale om fremstilling, administration, opbevaring, udlevering og forsendelse af kontrolmærker til tobaksvarer og cigaretpapir.


    Reference number: 16-1169929
   2. Main CPV code:
    22000000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Ordregiver udbyder en Rammeaftale med 1 leverandør vedrørende fremstilling, administration, opbevaring, udlevering og forsendelse af kontrolmærker til tobaksvarer og cigaretpapir. Baggrunden for udbuddet er, at Ordregiver har pligt til at sikre, at der betales afgifter i henhold til punktafgiftslovgivningen. Ved salg af tobaksvarer og cigaretpapir skal emballagen være forsynet med kontrolmærker som dokumentation for, at de afgiftspligtige virksomheder (herefter benævnt »slutkunderne«) har betalt den korrekte afgift. Det er Ordregivers opgave at kontrollere, at slutkunderne betaler den korrekte afgift af varen. Da der er tale om værdipapirleverancer, stilles der særlige krav til det anvendte papir, lim/adhesive, fremstillingsmetode, form og størrelse af kontrolmærkerne, sikkerhed ved opbevaring, udlevering og forsendelse mv.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    22450000
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK0
   4. Description of the procurement:

    Ordregiver udbyder en Rammeaftale med 1 leverandør vedrørende fremstilling, administration, opbevaring, udlevering og forsendelse af kontrolmærker til tobaksvarer og cigaretpapir. Baggrunden for udbuddet er, at Ordregiver har pligt til at sikre, at der betales afgifter i henhold til punktafgiftslovgivningen. Ved salg af tobaksvarer og cigaretpapir skal emballagen være forsynet med kontrolmærker som dokumentation for, at de afgiftspligtige virksomheder (herefter benævnt »slutkunderne«) har betalt den korrekte afgift. Det er Ordregivers opgave at kontrollere, at slutkunderne betaler den korrekte afgift af varen. Da der er tale om værdipapirleverancer, stilles der særlige krav til det anvendte papir, lim/adhesive, fremstillingsmetode, form og størrelse af kontrolmærkerne, sikkerhed ved opbevaring, udlevering og forsendelse mv.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    2*1 år.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-04-28
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-04-28
   Local time: 12:00
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: yes
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
   København Ø
   2100
   Denmark
   Contact person: 2100
   Telephone: +45 35291095
   E-mail: klfu@erst.dk
   Internet address: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

   Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

   Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

   Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

   Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

   Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

   Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Internet address: www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-13

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Pharmaceutical products Источник: TED

Magnetic resonance unit Источник: TED

Oxygen administration unit Источник: TED

Bridge construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED