Foul-water piping construction work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Halsnæs Spildevand A/S
Номер: 98131
Дата публикации: 15-02-2017
Начальная цена контракта: 364 823 853 (RUB)
Оригинальная сумма: 40 000 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Halsnæs Spildevand A/S
   Gjethusparken 3, 1.
   Frederiksværk
   3300
   Denmark
   Telephone: +45 47760700
   E-mail: anab@halsnaesforsyning.dk
   NUTS code: DK013
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ugllnztjqb
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Environment
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Transportledning Hundested-Melby.


    Reference number: 3631500159
   2. Main CPV code:
    45232411
    Supplementary CPV code: IA01, KA14
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Hovedentreprise bestående af etablering af i alt 12,5 km transportledning for spildevand mellem Hundested og Melby Renseanlæg. Der skal udføres 11,8 km trykledning bestående af 2x ø250 PE-ledning ved styret boring og traditionel gravearbejde. desuden skal der etableres 3 pumpestationer og 0,7 km betonledninger. pumpebrønde og betonrør er bygherreleverance. Arbejdet forventes udført på 3 lokaliteter samtidig, dvs. 3 arbejdssjak i udførelsesperioden.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 40 000 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45231000, 45231100, 45231110, 45231300, 45232152, 45232400, 45232410, 45232411, 45232420, 45232423, 45232424, 45232431, 45232440
   3. Place of performance:
    NUTS code: DK013
    Main site or place of performance:

    Mellem Hundested og Melby i Halsnæs Kommune.


   4. Description of the procurement:

    Bygherre (Halsnæs Spildevand) ønsker, at indgå kontrakt med 1 firma med 1 CVR nummer. Dette har til formål, at sikre at der kun er 2 aftaleparter. Ansøger må altså godt være i et konsotium, men med 1 hovedentreprenør. Det skal dog præciseres, at såfremt der dannes konsortie, skal der vedlægges nøgletal fra de relevante konsortiemedlemmer. Ved nye selskaber/firmaer som ikke kan leve op til 3 regnskabsår, skal disse blot redegøre for det antal år som de har været etableret.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 40 000 000.00 DKK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 14
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 8
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Udvælgelseskriterierne for valg af begrænset antal ansøgere:

    1. Referencer; Skema til udfyldelse af referencer fremgår under fanebladet »Udbudsmateriale og ESPD« som er tilgængeligt på tidligere nævnte adresse i I.3) »Kommunikation«. Der skal vedlægges mindst 3 og op til 10 referencer som vedrører udførelse af »trykledninger i det åbne land«. Bygherre lægger vægt på, at referencer er relevante og sammenlignelige med nærværende anlægsopgave, samt at referencerne er mindre end 8 år gamle.

    2. Jobfunktioner; Skema til udfyldelse af jobfunktioner fremgår under fanebladet »Udbudsmateriale og ESPD« som er tilgængeligt på tidligere nævnte adresse i I.3) »Kommunikation«. (antal rørlæggere, antal certificerede svejsere, antal medarbejdere med Vejdirektoratets Uddannelse trin I og II).


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Bygherre forventer, at prækvalificere 5 entreprenører.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    — Trafikhåndtering: Der skal være 1 medarbejder pr sjak, dvs. mindst 3 personer med kurset »Vejen som arbejdsplads trin I«, som skal være til rådighed i anlægsperioden, hvor der arbejdes med opgravning eller styret boring i vejareal. Desuden skal der mindst være 1 person til rådighed med kurset »Vejen som arbejdsplads trin II«, hvor arbejde med krydsning af statsvejen »Amtsvejen« finder sted. I forbindelse med kontraktindgåelse afleveres CV på personer som skal udføre arbejdet, således at det kan dokumenteres at det er uddannet arbejdskraft. Såfremt medarbejderne ikke er uddannet som nævnt, skal der ved kontraktindgåelse kunne redegøres for, at de pågældende personer er igangsat med kurserne inden 1.6.2017.

    — I forbindelse med kontraktindgåelse skal entreprenøren forpligte sig til, at der kun benyttes operatører med erfaring på minimum 3 år inden for styret boring.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    — Soliditetsgrad skal oplyses for de 3 foregående regnskabsår. Skema til udfyldelse af soliditetsgrad fremgår under fanebladet »Udbudsmateriale og ESPD« som er tilgængeligt på tidligere nævnte adresse i I.3) »Kommunikation«.

    — Likviditetsgrad skal oplyses for de 3 foregående regnskabsår. Skema til udfyldelse af likviditetsgrad fremgår under fanebladet »Udbudsmateriale og ESPD« som er tilgængeligt på tidligere nævnte adresse i I.3) »Kommunikation«.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    — Soliditetsgrad skal være minimum 15 % for 2 ud af 3 regnskabsår inkl. seneste regnskabsår.

    — Likviditetsgrad skal være større end 1 for 2 ud af 3 regnskabsår inkl. seneste regnskabsår.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    — Rørlæggerarbejdet udføres af uddannet personale, svarende til rørlæggeruddannelsen i Danmark. Det skal for personer som arbejder med rør nede i ledningsgrav dokumenteres, at de er uddannede rørlæggere eller har en tilsvarende uddannelse eller at personen har mindst 3 års relevant erfaring i rørlæggerarbejde. Såfremt det er en uddannelse fra andre lande end Danmark, skal denne være sammenlignelig på samme niveau som den danske rørlæggeruddannelse. Bygherre lægger vægt på, at ansøger har et stort antal rørlæggere eller personale med tilsvarende uddannelse. Ansøger skal angive, at det er muligt at have mindst 3 rørlæggere pr sjak, dvs. mindst 9 personer, som besidder de nævnte kvalifikationer til rådighed i anlægsperioden, hvor der lægges betonrør og PE rør ved gravearbejde. Ved indgåelse af kontrakt skal der fremvises CV"er på personerne.

    — Alle PE svejsninger, uanset svejsemetode, skal udføres af personer med certificerede svejseuddannelse i henhold til DS2382 i Danmark, samt efteruddannet efter gældende danske regler. Uddannelse fra andre lande skal kunne sammenlignes med den danske svejseuddannelse. Bygherre lægger vægt på, at ansøger har et stort antal certificerede svejsere. Ansøger skal angive, at det er muligt at have mindst 1 PE svejser pr sjak, dvs. mindst 3 personer, som er til rådighed i anlægsperioden, hvor der skal lægges PE rør ved opgravning eller styret boring, som besidder de nævnte kvalifikationer. Ved indgåelse af kontrakt skal der fremvises certifikater og CV"er på personerne.

    — Styret boring: Det er et krav fra bygherre, at arbejdet med styret boringer sker i henhold til tekniske bestemmelser svarende til den danske Kontrolordning for styret boring og gennempresning af 14.3.2014. Desuden skal der være 1 medarbejder pr borehold, dvs. mindst 3 personer med minimum 3 års erfaring inden for styret boring, som skal være til rådighed i anlægsperioden, hvor der arbejdes med styret boring eller gennempresning. Ved indgåelse af kontrakt skal det kunne dokumenteres med CV"er på personerne.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    — 3 rørlæggere pr sjak

    — 1 certificeret svejser pr sjak

    — 1 medarbejder pr borehold med mindst 3 års erfaring inden for styret boring og gennempresning.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    — Der stilles krav om en sikkerhedsstillelse på 15 % af kontraktsum, jf. AB92.

    — Der indgås kontrakt med 1 firma med 1 CVR-nummer.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Restricted procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2016/S 237-432847
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-15
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2017-03-23
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Bygherre forventer, at prækvalificere 5 entreprenører.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 35291095
   E-mail: klfu@erst.dk
   Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   — Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

   — Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. — Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

   — Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

   — Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

   — Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

   — Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   — Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

   — Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. — Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

   — Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

   — Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

   — Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

   — Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Internet address: www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-13

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Surface work for roads Источник: TED

Surface work for roads Источник: TED

Construction work Источник: TED

IT services: consulting, software development, Internet and support Источник: TED

Insurance services Источник: TED