Surface work for roads

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Viborg Kommune
Номер: 98136
Дата публикации: 15-02-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Viborg Kommune
   Viborg
   Denmark
   E-mail: kj@viborg.dk
   NUTS code: DK042
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://kommune.viborg.dk/Erhverv/Leverandoer/Offentlige-licitationer
   Additional information can be obtained from Niras A/S
   Århus
   Denmark
   E-mail: lkg@niras.dk
   NUTS code: DK042
   Internet address(es):
   Main address: www.niras.dk
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Rammeudbud af nye asfaltbelægninger med varmblandet asfalt.


   2. Main CPV code:
    45233220
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Den udbudte rammeaftale omfatter følgende:

    — Udlægning af slidlag og bærelag

    — Forudgående arbejder, som afretning/opretning, planfræsninger, tilslutningsfræsninger og bassinudskiftninger

    — Reparation med remix

    — Regulering eller udskiftning af dæksler og riste.

    Arbejderne udføres på offentlige veje og stier i Viborg Kommune samt på private fællesveje, hvor der er udført ledningsarbejder.

    Der indgås rammeaftale med 1 entreprenør.

    Kontraktperioden er fra 1.5.2017 til og med 30.4.2019. Ordregiver har option på forlængelse af rammeaftalen på samme vilkår i 2 x 1 år.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    NUTS code: DK042
   4. Description of the procurement:

    Se punkt II.1.4).


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-05-01
    End: 2019-04-30
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Ordregiver har option på forlængelse af rammeaftalen på samme vilkår i 2 x 1 år.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Ordregiver har option på forlængelse af rammeaftalen på samme vilkår i 2 x 1 år.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

    ESPD er vedlagt udbudsmaterialet, som bilag A til Udbudsbetingelser.

    ESPD er en XML-fil. Tilbudsgiver skal uploade og udfylde filen elektronisk via ESPD-tjenesten på:

    https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da

    Det er ikke muligt at åbne XML-filen fra andre tjenester eller programmer.

    Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen igen i xml-format.

    Vejledning i udfyldning af ESPD:

    Del II: Udfyldes.

    Del III: Udfyldes.

    Del IV: Udfyldes afsnit B for så vidt angår gennemsnitlig årlig omsætning, de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb, på tilsvarende opgaver som den udbudte og punktet »nøgletal« for så vidt angår egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

    Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår referencer. Hver reference skal indeholde beskrivelse af arbejdet(type og omfang), kunde og omsætning.

    Del V: Udfyldes ikke.

    Del VI: Udfyldes. Det er ikke et krav at ESPD underskrives.

    ESPD kan være begrænset således, at der kun kan anføres 5 referencer. Såfremt der er behov for at have flere referencer med, kan disse vedlægges i bilag.

    Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver støtter sig på:

    Støtter tilbudsgiver sig på en anden juridisk enhed, f.eks. underleverandører, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i tilbuddet vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed.

    Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår minimumskrav vedrørende teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i kontrakten.

    Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet, er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk sammen med tilbudsgiver for kontraktens opfyldelse.

    Sammenslutning af økonomiske aktører:

    Såfremt tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium) skal alle deltagere hæftesolidarisk for rammeaftalens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

    En gennemsnitlig årlig omsætning, de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb, på min. 20 000 000 DKK ekskl. moms, på tilsvarende opgaver som den udbudte, heraf minimum 10 000 000 DKK ekskl. moms som fulddækkende asfaltbelægninger, som tilbudsgiver har udført.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

    ESPD er vedlagt udbudsmaterialet, som bilag A til Udbudsbetingelser.

    ESPD er en XML-fil. Tilbudsgiver skal uploade og udfylde filen elektronisk via ESPD-tjenesten på:

    https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da

    Det er ikke muligt at åbne XML-filen fra andre tjenester eller programmer.

    Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen igen i xml-format.

    Vejledning i udfyldning af ESPD:

    Del II: Udfyldes.

    Del III: Udfyldes.

    Del IV: Udfyldes afsnit B for så vidt angår gennemsnitlig årlig omsætning, de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb, på tilsvarende opgaver som den udbudte og punktet »nøgletal« for så vidt angår egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår

    Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår referencer. Hver reference skal indeholde beskrivelse af arbejdet(type og omfang), kunde og omsætning.

    Del V: Udfyldes ikke.

    Del VI: Udfyldes. Det er ikke et krav at ESPD underskrives.

    ESPD kan være begrænset således, at der kun kan anføres 5 referencer. Såfremt der er behov for at have flere referencer med, kan disse vedlægges i bilag.

    Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver støtter sig på:

    Støtter tilbudsgiver sig på en anden juridisk enhed, f.eks. underleverandører, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i tilbuddet vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed.

    Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår minimumskrav vedrørende teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i kontrakten.

    Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet, er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk sammen med tilbudsgiver for kontraktens opfyldelse.

    Sammenslutning af økonomiske aktører:

    Såfremt tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium) skal alle deltagere hæftesolidarisk for rammeaftalens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Tilbudsgiver skal have udført 1 eller flere tilsvarende opgaver, som den udbudte, inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristens udløb.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik inkl. sociale ydelser skal overholdes.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-22
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-03-22
   Local time: 11:00
   Place:

   Tilbudsgiverne kan overvære åbningen af tilbuddene. Licitation afholdes ved Ordregiver.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Udbudsmaterialet kan downloades på:

  http://kommune.viborg.dk/Erhverv/Leverandoer/Offentlige-licitationer

  Udelukkelsesgrunde:

  Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed,jf. Udbudslovens § 138, udelukkes ansøger såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens §§ 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1 nr. 2.

  Inden tildeling af rammeaftale anmoder ordregiver den tilbudsgiver, som ordregiver agter at tildele rammeaftale til, om at dokumentere, at oplysningerne i det fremsendte ESPD er rigtige.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Viborg
   Denmark
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.

   I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.

   I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Valby
   Denmark
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-13

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

Construction work Источник: TED

IT services: consulting, software development, Internet and support Источник: TED

Insurance services Источник: TED

Construction work Источник: TED

Window-cleaning services Источник: TED