Construction work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Дания
Язык: EN DA
Заказчик: Haderslev Boligselskab
Номер: 98141
Дата публикации: 15-02-2017
Начальная цена контракта: 2 188 943 120 (RUB)
Оригинальная сумма: 240 000 000 (DKK)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Haderslev Boligselskab
   Oldenburg Allé 3
   Høje Taastrup
   2630
   Denmark
   E-mail: mbg@ramboll.dk
   NUTS code: DK
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mrrhihzuvg
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mrrhihzuvg

  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Housing and community amenities
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Renovering af afd. 16/25 Skovvænget Brombærvej i Haderslev.


    Reference number: 104515
   2. Main CPV code:
    45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Projektet omfatter renovering af boliger, tilgængelighedsrenovering af boliger, nedrenovering af boliger til rækkehuse samt nye tekniske installationer i alle boliger.

    Derudover omfatter projektet etablering af nye udearealer omkring boligerne.

    22 bygninger skal renoveres.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 240 000 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    NUTS code: DK03
   4. Description of the procurement:

    Prækvalifikationsfasen er beskrevet i udbudsdokumentet »Prækvalifikationsbetingelser«.

    Tilbudsfasen er beskrevet i udbudsdokumentet »Tilbudsbetingelser«.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 240 000 000.00 DKK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 5
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Ved begrænsningen af antallet af ansøgere vil Haderslev Boligselskab lægge vægt på:

    a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af renoveringsopgaver i hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som hovedentreprenør

    b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til entreprisesum og omfang

    c) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til arbejdets karakter

    d) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med alment byggeri.

    Kriterierne a-d vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet.


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Se udbudsmaterialet:

    Bilag A: Udkast til hovedentreprisekontrakt

    Bilag B.1-B.6: Bilag til hovedentreprisekontrakt.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Restricted procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-16
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2017-03-30
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA, EN
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 72405708
   E-mail: klfu@erst.dk
   Internet address: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret (udvalgt), hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret (udvalgt), hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4.


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Internet address: http://kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-13

Еще тендеры из страны Дания за этот срок

IT services: consulting, software development, Internet and support Источник: TED

Insurance services Источник: TED

Construction work Источник: TED

Window-cleaning services Источник: TED

Accommodation cleaning services Источник: TED